Udtalelse fra den administrerende direktør

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Gode resultater til trods for store udfordringer

Det nordiske telemarked, der historisk har været præget af hård konkurrence og stram regulering, kom under endnu større pres under recessionen i 2009. Bruttonationalproduktet i Danmark og Sverige faldt med henholdsvis 4,3 %1 og 4,4 %2, og forbruget i Danmark faldt med hele 4,7 %3. Det schweiziske marked var også præget af den ugunstige makroøkonomiske udvikling, men dog i mindre grad.

Jeg er glad for, at det lykkedes TDC at levere gode resultater under disse betingelser. TDC’s omsætning steg med 0,9 %, kundebasen med 4,6 %, EBITDA med 6,9 %, pengestrømme fra driftsaktiviteter med 48,2 %, og vi nedbragte vores nettogæld med DKK 1,4 mia. efter udbyttebetalinger på DKK 8,0 mia. I 4. kvartal 2009 nåede vi en vigtig milepæl, idet det lykkedes os at stabilisere omsætningen i den nordiske forretning efter tre år med faldende omsætning.

Endvidere forbedrede vi i 2009 vore stærke, førende positioner på det danske marked inden for alle forretningsområder herunder fastnet- og mobiltelefoni til privatkunder, bredbånd, tv, kommunikationsløsninger til erhvervskunder, branchesalg og systemintegration. Sluttelig blev vore løfter til aktionærerne indfriet til fulde.

Konkurrencedygtig og fokuseret markedsplatform 

I 2009 afsluttede vi det strategiske skift i TDC’s fokus til de nordiske kommunikationsmarkeder. Vi frasolgte vores aktiebesiddelse i Invitel i Ungarn og underskrev en aftale om at fusionere Sunrise og Orange Switzerland med forbehold for en godkendt due diligence og accept fra myndighederne.

Vi er fast overbeviste om, at størrelse i hjemmemarkedet og synergier er nøgleparametre for værdiskabelse. Vi har derfor styrket TDC’s markedsplatform i Danmark gennem fem målrettede og supplerende erhvervelser i 2009: Fullrate, (den førende aktør i no frills-segmentet), A+, (leverandør af bredbåndstjenester til antenne- og boligforeninger), det mest attraktive fibernet i Danmark fra el-selskabet DONG Energy samt Unotel og M1, to mobiltjenesteudbydere. Vi kan allerede se de første positive effekter af disse vigtige strategiske tiltag, og vi forventer, at det fulde udbytte vil vise sig over de næste to år.

I Norden og Schweiz opnåede TDC stigende markedsandele i 2009.

Markedsledende innovation og brands

TDC beviste endnu en gang sin innovationsevne. I januar lancerede vi vores multiplayprodukter HomeDuo og HomeTrio. Inden for triple play-produkterne steg TDC’s markedsandel fra praktisk talt nul til mere end 60 % ved årets udgang. En måned før lukningen af det analoge signal i Danmark den 1. november 2009, fjernede YouSee den digitale kryptering af sit tv-signal og gav dermed næsten alle sine kunder adgang til digital-tv uden merpris for kunderne. Med disse innovative tiltag styrkede TDC sin førerposition på det danske tv-marked og har dermed etableret en stærk platform for fremtidig vækst.

I Danmark tog vi det endelige skridt fra en single-brandkultur til et egentligt multi-brand-selskab, for således at kunne udnytte det betydelige potentiale i så stærke brands som TDC, NetDesign, YouSee, Dansk Kabel-TV, Telmore og Fullrate. Hvert brand spiller en væsentlig rolle i dækningen af alle kunde- og markedssegmenter inden for telekommunikation, tv og systemintegration.

I år fortsatte vi med at investere massivt i etableringen af best-in-class-net på tværs af alle platforme (kobber-, kabel-, fiber- og mobilnet) for at kunne levere de mest højaktuelle tjenester og produkter med maksimal pålidelighed og hastighed til de danske kunder – nu såvel som i fremtiden. Vi har især prioriteret opgraderingen af vores kabelinfrastruktur til DOCSIS 3.0, og udvidelsen af vores fiberdækning, således at langt de fleste danske husstande ved inddragelse af vores kabelnet nu kan modtage højhastighedsbredbånd med mindst 20 Mbit/s.

Sunrise introducerede med succes nye mobilprisplaner og indtog positionen som den førende leverandør af fastprisprodukter, samtidig med at selskabet udvidede ULL-kundebasen betydeligt.

Forstærket fokus på kunder

Vi leverer dagligt millioner af gode kundeoplevelser, og vore brands er alle førende inden for hvert deres segment. Med henblik på de situationer, hvor vi imidlertid ikke lever op til den standard, som vores kunder med rette kan forvente af os, har vi lanceret omfattende tiltag, der skal forbedre kundeoplevelserne i hele koncernen. Formålet med disse igangværende altomfattende tiltag er at forstærke vores øgede fokusering på kunderne overalt i koncernen.

Socialt ansvar

I 2009 styrkede vi vort engagement inden for social ansvarlighed ved sammen med Røde Kors at levere it- og teleudstyr til katastrofesituationer. Vi tilsluttede os FN’s verdensomspændende pagt (UN Global Compact), verdens største netværk for social ansvarlighed, og indgik en aftale med Elsparefonden, hvori vi har forpligtet os til at øge energieffektiviteten med 15 % årligt og reducere CO2-udslippet med 5 % frem mod 2014.

TDC spillede en betydelig rolle for at fremme den industrielle revolution og bidrog efterfølgende til den digitale omstilling i Danmark. Vi påtager os fortsat vor rolle og vort ansvar som rygrad for Danmarks kommunikationsinfrastruktur, der er en af de førende i verden. TDC har løbende opgraderet sin teknologi og kan nu tilbyde førsteklasses mobil- og IP-løsninger, tjenester og indhold ved hjælp af ’best in-class’ infrastruktur.

TDC vil fremover fortsætte med at udnytte teknologien til det yderste til fordel for såvel privatkunder som erhvervskunder samt samfundet generelt.

Navigation i en verden af forandringer

Vedvarende pres på omsætningen i Norden pga. priskonkurrence, den økonomiske krise og faldende fastnettelefoni medførte, at 2009 blev endnu et år med personalenedskæringer i TDC. I samarbejde med fagforeningerne fortsatte vi med at gøre brug af naturlig afgang og frivillige aftaler i størst muligt omfang. Selvom sådanne ændringer er en udfordring for enhver organisation, tilslutter vi os fortsat de grundlæggende ændringsprincipper om åbenhed, respekt og rimelighed. Medarbejderne i Sunrise har håndteret den uundgåelige usikkerhed forbundet med den offentliggjorte sammenlægning med Orange på eksemplarisk og professionel vis og fastholder det nødvendige fokus på de daglige aktiviteter.

Vore medarbejdere fortjener stor ros for deres engagement og vilje til succes. Deres pligtfølelse over for TDC og selskabets succes motiverer direktionen. Vi vil fortsætte med at arbejde utrætteligt for at fremme selskabets vækst og fastholde vort fokus på TDC’s velvære.

De kommende år

Efter en vellykket og igangværende omstilling i de seneste år fremstår TDC i dag som en af de mest målrettede, effektive og konkurrencedygtige af alle europæiske førsteoperatører. Alligevel kan vi ved at fokusere på vore kernekompetencer og fortsætte med disciplineret eksekvering gøre endnu mere for yderligere at forbedre vor forretning og skabe merværdi for alle vore interessenter: kunderne, medarbejderne, aktionærerne og de samfund, vi opererer i.

Vi vil fastholde vort fokus på at skabe store og stigende pengestrømme i de kommende år og fortsætte vores fokuserede finansielle styring.

2010 ’must-win battles’

For at komme et skridt videre mod at opfylde sin ambition har TDC defineret en række ’must-win battles’ for 2010. På kundesiden vil vi fokusere på yderligere at forbedre kundeoplevelser med en end-to-end-proces, der skal forbedre vor kontakt med kunderne. Vi vil forfølge rentable vækstlommer og nye indtægtskilder og derved styrke omsætningen. Vi vil fortsætte med at investere i og drage nytte af vore mange brands og telenet i verdensklasse. Vi vil fastholde en stram omkostnings- og likviditetsstyring i alle forretningsenheder samt fokusere på effektivitet. Endelig går vi målrettet efter at styrke vor vinderkultur, forbedre vore ledelseskompetencer og øge medarbejdernes motivation og produktivitet i hele organisationen.

 

TDC_CEO_450px.jpg 

Henrik Poulsen
Adm. direktør og koncernchef
TDC A/S

HP-signatur.gif

  1. Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, december 2009.
  2. Sveriges Konjunkturinstituts “Konjunkturläget”, december 2009.
  3. Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, december 2009.