Forventninger 2010

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Forventningerne til 2010 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene om risikofaktorer og Safe harbor-erklæringen.

Forventningerne til 2010 er for TDC Koncernen inklusive Sunrise.

TDC forventer en vækst i omsætningen på 1-3 % sammenlignet med 2009.

TDC forventer en vækst i EBITDA på 3-4 % sammenlignet med 2009.