TDC’s udvikling siden 2005

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

TDC og telebranchen har i de senere år oplevet store forandringer med hensyn til teknologi, konkurrence, kundernes behov samt regulering. Gennem de sidste fem år har TDC forvandlet sig til en geografisk mere fokuseret, betydeligt mere effektiv og kommercielt dreven operatør med et telenet i verdensklasse, et meget alsidigt produktsortiment, stærk positiv fremdrift og en klar strategisk vision. TDC er midt i en forandringsproces, men er samtidig godt rustet til at gribe de udfordringer, der måtte opstå i de kommende år.

NTC erhverver TDC

Den 30. november 2005 fremsatte Nordic Telephone Company ApS (NTC), der er indirekte kontrolleret af investeringsfonde, der hver især direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited, et offentligt købstilbud på den samlede aktiekapital i TDC, der var noteret på OMX Den Nordiske Børs København. I januar 2006 erhvervede NTC 87,9 % af aktierne i TDC. Efter NTC overtog kontrollen over TDC, blev der implementeret en ny generel strategi, der omfattede:

 • Omorganisering og en styrket ledelse
 • Fokuseret portefølje & nordisk strategi
 • Operationel optimering
 • Kommerciel optimering
 • Infrastruktur i verdensklasse
 • Forbedret markedsposition

Omorganisering & en styrket ledelse

TDC har truffet en række foranstaltninger for at ændre organisationen fra at være produkt- og teknologiorienteret til at være mere kundefokuseret for dermed at optimere salgskanalerne samt muliggøre krydssalg og kombinationssalg. TDC’s nordiske forretning er i dag organiseret i fem kerneforretningsenheder – Privat, TDC Erhverv, TDC Nordic, Operations & Wholesale og YouSee (for en uddybende beskrivelse se TDC Koncernen, Forretningsaktiviteter). TDC har endvidere styrket sin øverste ledelse betydeligt samt øget sit fokus på præstationsledelse og incitatmentsprogrammer for yderligere at forbedre organisationen.

Fokuseret portefølje & nordisk strategi

Til trods for at TDC’s helt eller delvist ejede europæiske teledatterselskaber og udenlandske forretninger bidrog med næsten 50 % af omsætningen og 29 % af det samlede EBITDA i 2005, var der ingen eller begrænsede synergier i den nordiske kerneforretning. Derfor indførte TDC i 2006 en strategi, hvor kerneområderne var i centrum, med henblik på at gøre TDC til en klar og fokuseret leder i Norden. På den baggrund påbegyndte TDC en proces med henblik på frasalg af aktiver uden for kerneområdet. Sideløbende har TDC styrket sin position i Danmark gennem markedskonsolidering på hjemmemarkedet og har erhvervet en række komplementerende operatører af net og tjenesteudbydere i Danmark. Dette har givet TDC en stærk platform til at forfølge sin fokuserede nordiske strategi.

TDC’s omsætning faldt med 23 % fra DKK 46,6 mio.1 i 2005 til DKK 35,9 mio. i 2009 som følge af frasalg af forretningsaktiviteter uden for Norden.

Fokuseret portefølje & nordisk strategi
* I 2005 øgede TDC A /S sin ejerandel i HTCC fra 41,2% til 64,6%. I 2007 erhvervede HTCC Invitel og Memorex. I 2008 blev Invitel den fortsættende virksomhed.
** TDC A /S har indgået en betinget aftale om at sammenslutte Sunrise med Orange Communications SA, der er en datter virksomhed af France Telecom S.A. TDC erhverver en 25% aktieandel i virksomhedssammenslutningen. Handlen forventes afsluttet i 2. kvartal 2010.
Udenlandske frasalg
 • Bite, Letland & Litauen (2007)
 • Talkline, Tyskland (2007)
 • One, Østrig (2007)
 • Polkomtel, Polen (2008)
 • Invitel, Ungarn (2009)
Frasalg og outsourcing Danmark
 • Frasalg af TDC Forlag (2005)

 • Outsourcing of it-tjenester (2005-2007)

 • Salg og tilbageleasing af ejendomme (2007-2008)

 • Outsourcing af driften af mobilnettet til Ericsson (2008)

 • Salg af Business Phone (2008)

 • Salg af TDC Produktion (2008)

 • Salg af den internationale trafikforretning (2008)

 • Outsourcing af terminalsalg og salg af CPE til

  erhvervskunder (2008)

 • Delvist salg af Connect Partner, Danmark (2008)

 • Salg af satellitforretningen (2009)

Markedskonsolidering i Danmark
 • Esbjerg kommunes kabel-tv-aktiviteter (2006)
 • Fredericia Bynet (2007)
 • Guldborgsund Bynet (2008)
 • Køge Bynet (2008)

 • Fullrate (2009)
 • A+ (2009)
 • DONG Energy’s fibernet (2009)
 • Unotel (januar 2010)
 • M1 (januar 2010)

Operationel optimering

Som en del af strategien har TDC implementeret et detaljeret værdiskabelsesprogram for at effektivisere driften og reducere omkostningerne. Det har bl.a. omfattet fjernelse af dobbeltfunktioner i hovedkontoret og forretningsenheder, en konsolidering af call-centre fra 14 til 4 lokationer, outsourcing af processer, der ligger uden for kerneområderne, samt færre lokaleomkostninger gennem fysisk konsolidering og salg af bygninger. Kombineret med strategibeslutningen om igen at fokusere forretningen på det nordiske kernemarked har dette også medført et væsentligt reduceret antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Ultimo 2009 var der i Danmark 4.451 færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med ultimo 20042. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i udlandet faldt fra 4.128 ultimo 2004 til 2.841 ultimo 20093.

TDC_antal-indenlandske.jpg

TDC har væsentligt forbedret sine marginer ved at styrke produkter med høje avancer og samtidigt elimineret eller nedtonet produkter med lave avancer og har forbedret sit afkast af den investerede kapital. For at optimere forretningen har TDC i løbet af de sidste fem år outsourcet it-aktiviteter samt planlægning, etablering og drift af mobilnettet. Endvidere har selskabet løbende optimeret sin driftskapital og procedure for prioritering af anlægsinvesteringer.

EBITDA

Kommerciel optimering

De sidste fem år har TDC søgt at genvinde det kommercielle lederskab og styrke sin position på det danske marked både i erhvervssegmentet og privatkundesegmentet og har hele tiden været på forkant med den teknologiske udvikling. Det har omfattet et skift fra en single-brand- til en multi-brandstrategi, hvorved det fulde potentiale kan udnyttes i følgende brands: TDC, YouSee, Telmore og Fullrate. Derudover har TDC pustet nyt liv i sit hovedbrand.

Gennem sin omfattende, hurtige og driftssikre infrastruktur har TDC lanceret innovative og succesfulde produkter såsom multiplayprodukterne TDC HomeDuo, HomeTrio og HomeTrio Work samt fast-pris tilbuddet ’TDC-til-TDC’4 , der har øget fastholdelsen af kunder og er den mest solgte tillægsydelse i TDC’s historie. Endvidere har TDC lanceret ’Samtale-Plus’, der giver fastnetkunderne mulighed for at ringe til alle de mere end 9 mio. mobil- og fastnetkunder i Danmark til en attraktiv fast pris. YouSee har lanceret YouSee Clear, der uden tillægsafgift leverer digital-tv af høj kvalitet til YouSees kunder og YouSee Plus, der giver tv-kunder digitale tillægsydelser. TDC PLAY/YouSee Play, der er en unik prisvindende tjeneste, der uden yderligere omkostninger giver mobil- og bredbåndskunder mulighed for ubegrænset download af 6,3 millioner musikfiler, er også blevet lanceret. Endelig er konceptet ’Connect-it’, der sikrer, at kunder med kombineret mobil- og fastnetbredbånd altid får den bedst mulige forbindelse, også kommet til.

TDC har iværksat et omfattende kundefokuseret program TAK (Tag Ansvar for Kunden) for at forbedre sine end-to-end-kundeoplevelser. Styringen af kundelivscyklus og metoder til at hindre kundeafgang (churn) er forbedret, og der er udarbejdet specialprogrammer til at begrænse PSTN-churn. Samtidig har TDC ombygget sine TDC Butikker.

Infrastruktur i verdensklasse

TDC’s infrastruktur og dækning er ’best in class’, og i de seneste fem år har anlægsinvesteringerne hele tiden været på 14-15 % af omsætningen i Den nordiske Forretning. Endvidere er TDC fortsat med at udvide sin omfattende infrastruktur på alle områder – fastnet, koaksialnet (kabel-tv-nettet), fibernet, GSM og UMTS.

xDSL dækning

TDC har siden 2005 forbedret sit kobbernet for at opnå øget dækning og højere båndbredde samt kunne levere flere avancerede tjenester såsom VoIP, tv og multiplay. Således er TDC’s bredbåndsdækning p.t. en af de højeste blandt de europæiske førsteoperatører.

I starten af 2005 dækkede kabel-tv nettet 38 % af alle danske husstande med hastigheder op til 20 Mbit/s til alle kunder. I løbet af de seneste fem år er kabelinfrastrukturens dækning steget til 55 % af alle danske husstande. Endvidere har investeringer i opgradering af DOCSIS 3.0 øget kapaciteten og forbedret tjenesteydelserne: Ultimo 2009 var YouSee i stand til at tilbyde en hastighed på 50 Mbit/s til 77 % af de husstande der kunne tilbydes kabel-tv, og YouSee forventer at kunne levere 100 Mbit/s fra første kvartal 2010. YouSees kabelinfrastruktur er nu fuldt opgraderet og digitaliseret, og næsten alle YouSees kunder er skiftet til digital-tv5.

Der er også investeret i fibernettet, og med erhvervelsen af DONG Energy’s fibernet i november 2009 fik TDC yderligere 5.498 km fibernet og 836 km transportnet i de tæt befolkede områder i og nord for København. Dermed har TDC det største fibernet i Danmark på 37.586 km fiber og udrullet til områder med 390.000 husstande. Med disse investeringer er TDC stærkt rustet til fremover at tage fat på markedet for højhastighedsbredbånd og data.

TDC har også øget udrulningen af sit mobilnet (GSM/UMTS) i Danmark for at opnå øget dækning og udvide kundebasen for mobilbredbånd. I de sidste fem år har GSM-dækningen udendørs været tæt på 100 %, mens indendørs GSM-dækningen har været på 86 %. Ved udgangen af 2009 havde 90 % af befolkningen adgang til UMTS-nettet, der giver kunder med bærbare computere eller 3G-mobiltelefoner og smartphones mulighed for at surfe på internettet ved hastigheder, der er betydeligt højere end på GSM mobilnettet. Samtidig med, at dækningen løbende øges, vil kapaciteten og datahastigheden løbende blive opgraderet i overensstemmelse med kundernes forventninger. Turbo 3G, der er baseret på HSDPA-teknologi, og som giver kunderne adgang til bredbånd med høj båndbredde via mobilnettet, blev introduceret i januar 2008.

Forbedret markedsposition

TDC har fastholdt eller forbedret sin førerposition i Danmark på tværs af alle kommunikationssegmenter i en telebranche, der hurtigt forandrer sig med store teknologiske fremskridt. Denne præstation er opnået gennem progressiv opgradering af infrastruktur og platforme, fornyede produktudbud (især inden for bredbånd) og enestående værdiskabelse for kunderne.

Fastnet- og mobiltelefoni

Markedet for traditionel fastnettelefoni er i de sidste fem år blevet mindre, men dette er mere end opvejet af kundernes migrering til VoIP og mobiltelefoni. Den gennemsnitlige omsætning pr. kunde for mobiltaletelefoni og VoIP er dog betydeligt lavere end for PSTN/ISDN, og det har presset omsætningen. Det er lykkedes TDC på trods af sin størrelse at tilpasse sig de ændrede markeder, fastholde en stor markedsandel for traditionel fastnettelefoni på ca. 82 % fra 2004 til medio 2009 samt i de seneste fem år at opnå en markedsandel på 50 % af VoIP-markedet. TDC’s flotte præstation på VoIP-markedet støttes af effektiviteten ved multibrandstrategien, hvor VoIP udbydes via vore brands: TDC, Fullrate og YouSee. På markedet for mobiltaletelefoni er det på trods af øget konkurrence lykkedes TDC at tiltrække et stigende antal kunder og at øge sin netværksmarkedsandel til 46 %.

Detailfastnetkunder

Detailmobiltelefonikunder

Bredbånd

Bredbåndsmarkedet er vokset betydeligt i de sidste fem år. TDC har øget sin andel af det samlede bredbåndsmarked fra 60 % ultimo 2004 til 63 % ultimo 2009. TDC havde førende markedsandele på xDSL- og koaksialmarkederne på henholdsvis 72 % og 64 % ultimo 2009 sammenlignet med henholdsvis 73 % og 40 % medio 2005. Med disse markedsandele, der er resultater af store investeringer i infrastruktur omfattende både xDSL, kabel og fiber, kan TDC få det optimale udbytte af yderligere vækst inden for bredbånd – både fastnetbredbånd og mobilbredbånd.

Kombinationstjenester

I 2005 var multiplay på et tidligt udviklingsstadie, men med de hurtige bredbåndshastigheder på fastnettet kombineret med den skærpede konkurrence i telebranchen tilbyder et stigende antal udbydere bundtede tjenester eller dual/triple play på tv, bredbånd og IP eller mobiltelefoni for at tiltrække og fastholde kunderne. TDC har introduceret attraktive kombinationspakker med multiplay på flere kommercielle platforme i 2009. Den erhvervede dattervirksomhed Fullrate udbyder en dual play-pakke, og TDC har udbudt sine bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio og TDC HomeDuo siden januar 2009. Siden da er antallet af TDC-kunder med en fuld kombinationsløsning steget markant fra næsten nul til 299.000 kunder. Interessen for TDC HomeTrio/Duo har været eklatant, og TDC har markeret sig som den klart førende på triple play-markedet med en markedsandel på 62 %.

Mobilbredbånd

For at matche kundernes efterspørgsel efter fleksibilitet og  konstant tilslutning lancerede TDC i juli 2008 mobilbredbånd6. Det danske mobilbredbåndsmarked7 omfattede 478.000 kunder medio 2009, og TDC’s markedsandel udgjorde 32 %. Det forventes fremover, at mobilbredbåndsmarkedet vil vokse markant, både i erhvervssegmentet og privatkundesegmentet.

TV

Markedet for betalings-tv er vokset markant i de seneste fem år og penetrationsgraden er nu på 82 % i Danmark. TDC udbyder TVoIP og traditionelt kabel-tv (YouSee). TDC’s markedsandel for betalings-tv har ligget stabilt på de nuværende ca. 54 % fra ultimo 2004 til ultimo 2009. Antallet af udbydere og tilgængelige tv-pakkeløsninger er også steget betydeligt, og et stigende antal kunder vælger de store pakkeløsninger. TDC’s tv-kunder (inklusive YouSees kunder) har adgang til de mest populære danske og udenlandske tv-kanaler, video-on-demand og tv-arkiv-funktioner og nyder således godt af et af de mest attraktive og værdiskabende udbud på markedet. Næsten alle YouSees tv-kunder har gratis adgang til digital-tv8 samt en lang række supplerende on-demand-tjenester.

Tab af kobberlinjer

I det sidste årti har TDC oplevet et jævnt stigende tab af kobberlinjer. Dette skyldes skiftet fra PSTN-telefoni til udelukkende at have mobiltelefoni samt begyndende og stigende konkurrerende infrastruktur såsom fibernet og koaksialkabelnet. TDC har imidlertid nydt godt af dette skift pga. tilgangen af kunder til TDC’s egen mobilkundebase og YouSees kabelkundebase.

TDC’s tab af kobberlinjer begyndte for første gang at falde i 2. halvår 2009 med en reduktion i faldet på 20.000 sammenlignet med 1. halvår 2009. Dette blev opnået gennem øget fokusering i 2009 på fastholdelse af kunder på fastnettet samt den vellykkede lancering af multiplayprodukterne HomeDuo og HomeTrio, der er udviklet specielt med henblik på at fastholde kunderne.

TDC_tab-af-kobber_DK.png

Udover tab af kobberlinjer er det samlede antal RGU’er på fastnettet faldet i de senere år9. Tab på RGU’er toppede i 2. halvår 2008, mens de i 2009 udviste faldende tendens pga. succesen med udbuddet af multiplayprodukter.

TDC_tab-af-RGU_DK.png

Antallet af RGU’er pr. kobberlinje steg ligeledes i 2009 pga. det stigende antal multiplay-kunder. 

TDC_kobber-RGU-linje_DK.png

Tab af kobber RGU

Regulering

Som den førende aktør i de fleste segmenter på det danske telemarked har TDC været underlagt omfattende regulerende overvågning, herunder prisregulering. Siden 2005 har prisreguleringen generelt lagt yderligere pres på TDC’s engrospriser, og den er blevet udvidet til at omfatte mobilterminering og international mobilroaming. TDC har arbejdet tæt sammen med den danske telestyrelse for at sikre rimelige engrospriser, der opretholder den rigtige balance, dvs. til gavn for forbrugerne samtidig med at netoperatører anspores til at investere i infrastruktur.

Prisudvikling for regulerede priser, DKK eksklusive moms      
   2005 2010  (Ændring)
Dansk regulering         
Lokal access/adgang, fastnet, i dagtimerne, pr. minut 3,23  1,72  -47%
Lokal terminering, fastnet, i dagtimerne, pr. minut 2,76  1,47  -47%
Rå kobber, årlig enhedspris 803  832  4%
Samhusning, stativplads, årlig enhedspris 2.114  1.939  -8%
BSA xDSL, årligt gennemsnit 1.146  1.030  -10%
Mobilterminering, minutpris 1 1,00  0,44  -56%
Roaming, EU-priser         
Inbound roaming af taletelefoni, en gros, pr. minut 5,37  1,94  -64%
Outbound roaming af taletelefoni, en gros, pr. minut 6,52  3,20  -51%
Modtagelse af udgående opkald, detail, pr. minut 2,32  1,41  -39%
 1. 2005 is an approximated weighted average price before price regulation. The price will be DKK 0.54 until May 1, 2010, when it will be further reduced to DKK 0.44.

Ovenstående tabel viser et repræsentativt udsnit af de regulerede priser, der har haft en markant negativ indvirkning på TDC’s omsætning og indtjening. Der forventes yderligere reducering af priserne for lokal samtrafik på fastnettet og på international mobilroaming og mobilterminering. TDC vil også blive pålagt at tilbyde engrosadgang til bredbånd via kabel-tv-nettet10.

Sunrise med fokus på sine kerneaktiviteter

Sunrise har som i resten af TDC i de seneste fem år op til fusionen med Orange fokuseret på sine kerneaktiviteter. Dette har resulteret i frasalg af integratorforretningen, SBC og outsourcing af vedligeholdelse af telenet. For at styrke sin position på fastnet- og bredbåndsmarkederne erhvervede Sunrise i 2008 Tele2 i Schweiz. Den regulatoriske udvikling i Schweiz har gjort det muligt for Sunrise at levere bredbånd baseret på egen infrastruktur (ULL), at forbedre styringen af kunderelationer og ikke mindst at opnå højere dækningsgrad på kombinationsprodukter, end det var muligt med gensalg af xDSL fra Swisscom.

TDC er stadig under udvikling. På baggrund af den seneste succes har ledelsen udarbejdet og er i gang med at implementere en strategi for opbygningen af fremtidens TDC. Der henvises til ’TDC - kort fortalt’ for en uddybning af både kortsigtede og langsigtede grundpiller i den ambitiøse plan.

 1. Baseret på regnskabspraksis gældende på det tidspunkt og før dekonsolideringer.
 2. Eksklusive TDC Forlag, der blev frasolgt i 2005 og regnskabsmæssigt behandlet som en ophørt aktivitet og derfor ikke medtaget i TDC’s tal for ultimo 2004.
 3. Endvidere behandles en række frasolgte datter virksomhed (svarende til ca. 1.700 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere) regnskabsmæssigt som ophørte aktiviteter og er ikke længere medtaget i TDC’s tal for ultimo 2004.
 4. Med en fast pris for ’TDC-til-TDC’ giver TDC sine privatkunder mulighed for at ringe til alle TDC’s 1,8 mio. mobilkunder.
 5. Det eneste, der kræves er, at kunderne har et tv med indbygget digital modtager.
 6. I 2005 lancerede TDC datatjenester (mobilbredbånd) via UMTS-nettet (3G), der muliggjorde højhastighedsdatatjenester såsom videotelefoni, internetadgang, live streaming samt spil.
 7. Udelukkende data-abonnementer.
 8. Det eneste, der kræves er, at kunderne har et tv med indbygget digital modtager.
 9. Fullrate er inkluderet i tallene, som om de var fuldt ejet af TDC fra 2008. Købet af Fullrate havde ingen indflydelse på TDC's linjetab, idet Fullrates udbud af bredbånd og VoIP er baseret på TDC’s infrastruktur.
 10. TDC har anket en del af denne afgørelse til Teleklagenævnet.