TDC — kort fortalt

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Profil

TDC er den førende leverandør af kommunikations- og underholdningsløsninger i Danmark med en position som markedsleder i hvert af de store segmenter – fastnettelefoni, internetadgang, mobiltjenester og betalings-tv. En præstation opnået gennem stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på markederne for såvel privat- som erhvervskunder, og gennem en ubestridt position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store access-teknologier som kobber, koaksialkabler, optiske fibernet og mobilnet (GSM og UMTS). TDC er en af kun to europæiske førsteoperatører, der ejer et kabel-tv-net på sit hjemmemarked.

Uden for Danmark har TDC en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske erhvervsmarked. Med fuldt kontrollerede dattervirksomheder i Sverige, Norge og Finland kan TDC tilbyde pan-nordiske løsninger til virksomheder og organisationer i alle de nordiske lande og udfordre de lokale førsteoperatører ved at tilbyde stærke og fleksible erhvervsløsninger herunder hosting og systemintegrationsløsninger. Ved sammenslutningen af Sunrise og Orange Switzerland, der fuldendes i 2010, får TDC en ejerandel på 25 % i den fortsættende virksomhed, men sammenlægningen baner vejen for fuldt frasalg i de kommende år.

TDC Scandinavia

Ny organisation fra 2009 med kundefokuserede forretningsenheder

I 2009 indførte TDC en kundefokuseret organisationsstruktur og opererer nu med mange brands.

Ny organisation fra 2009 med kundefokuserede forretningsenheder

Infrastruktur

TDC ejer, driver og investerer fortsat løbende i en moderne og vidtspændende infrastruktur af høj kvalitet omfattende alle de vigtigste access-teknologier.

Som førsteoperatør i Danmark har TDC medvirket til at opbygge og drive Danmarks kommunikationsinfrastruktur. TDC er således stolt over, at Danmark er et af de lande i verden, som har den største udbredelse af bredbånd. I dag har næsten alle danske husstande mulighed for bredbåndsadgang af høj kvalitet, og udbredelsen er på 72 %

TDC’s omfattende indenlandske net
Teknologi Dækning Opgraderet status
Kobber xDSL 20 Mbit/s (garanteret):44 % af alle husstande er dækket. Fortsat udrulning af fremskudte DSLAM’er
  VDSL: 56 % af alle husstande er dækket.  
Fibernet i Danmark 15 % af alle danske husstande kan tilsluttes (inklusive 9 procentpoint nye husstande fra det erhvervede DONG Energy fibernet).  
  Fiberoptisk transportnet: 21.134 km (inklusive 836 km fra det erhvervede DONG Energy fibernet).   
  Fiberoptisk accessnet: 16.452 km (inklusive 5.498 km fra det erhvervede DONG Energy fibernet).  
Koaksialkabler (kabel-tv) 55 % af alle danske husstande kan tilsluttes, hvoraf 77 % kan modtage bredbåndshastigheder på op til 50 Mbit/s. Fuldt digitaliseret, næsten fuldt returvejs-og DOCSIS 3,0-opgraderet
GSM 99 % af befolkningen er dækket udendørs og 86 % indendørs. Udrulning af EDGE er fuldendt
UMTS 90 % af befolkningen er dækket udendørs. HSPA udrulles fortsat

I Schweiz har Sunrise en moderne infrastruktur i form af GSM/UMTS-net samt et fiberoptisk transportnet, IP/MPLS og ISP-net med fuld redundans. Sunrise har investeret omfattende i yderligere at opgradere sit meget konkurrencedygtige mobilnet samt udbygge infrastrukturen baseret på rå kobber.

TDC’s avancerede og varierede infrastruktur er kritisk for levering af højteknologiske produkter og tjenester til den bredest mulige kreds af kunder og for koncernens løbende indtægter.

Kunder

TDC Koncernen betjener 11,7 mio. kundeforhold, heraf 0,2 mio. inden for pan-nordiske aktiviteter (erhvervskunder) og 2,9 mio. i Schweiz (fusionerer med Orange).

Kunder, indenlands
FusionCharts.
 • Fastnettelefoni
 • Andre
 • TV
 • Internet
 • Mobiltjenester
Kunder, Norden
FusionCharts.
 • Fastnettelefoni
 • Internet
 • Mobiltjenester

Medarbejdere

TDC Koncernen havde 12.827 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 2009, heraf 9.986 i Danmark. I de senere år har TDC i vid udstrækning samlet sine lokationer for at opnå bedre koordinering, reducerede omkostninger og øget medarbejderaktivitet. Der er p.t. administrative kontorer på Teglholmen i København, i Århus og i Odense.

Omsætning

TDC Koncernens omsætning udgjorde i alt DKK 35,9 mia. ultimo 2009. Den største del af omsætningen kan tilskrives mobiltjenester og med fastnettelefoni og internet som henholdsvis næststørste og tredjestørste bidragsyder. Aktiviteter i de andre nordiske lande genererede omsætninger på DKK 1.726 mio. (TDC Sverige), DKK 879 mio. (TDC Norge), DKK 686 mio. (TDC Finland), samt DKK 56m (TDC Hosting i Sverige og Finland, svarende til 17% TDC Hostings omsætning); Sunrise (Schweiz) bidrog med DKK 9.866 mio. til omsætningen i 2009.

Omsætning
FusionCharts.
 • Fastnettelefoni
 • Andre, inkl. elimineringer
 • TV
 • Internet
 • Mobiltjenester

Markedsandele

Med udgangspunkt som førsteoperatør på fastnettelefoni er det lykkedes TDC at konsolidere sig som markedsførende inden for de vigtigste segmenter: fastnettelefoni, internet og mobiltelefoni. Lige så vigtigt har Koncernen været i stand til stadigt at øge sine markedsandele. Inden for det voksende tv-segment har TDC for eksempel en markedsandel på 54 % af det samlede betalings-tv-marked. På dette marked har TDC også øget sin førerposition med innovative digitale tv-produkter i TDC og YouSee. I det nye segment for produkter til mobilbredbånd er TDC Koncernen den næststørste aktør med en stigende markedsandel, der er opnået ved at tilbyde markedet attraktive produkter og veludbygget infrastruktur. På markedet for fastnetbredbånd er TDC Koncernen klart førende med en markedsandel på 63 %. I Schweiz er Sunrise en betydelig udfordrer på mobilmarkedet med en markedsandel på 23 %. Baseret på nuværende markedsandele vil det fusionerede Sunrise og Orange erobre en markedsandel på 40 % af mobilmarkedet.

Markedsandele

Populære, innovative produkter

TDC bestræber sig på at forny og forudsige kundebehov med henblik på løbende at udvide den danske befolknings muligheder for kommunikation og underholdning på såvel massemarkedet som i nicher med skræddersyede tilbud. Nylige eksempler på succesfulde produktlanceringer omfatter:

 • HomeTrio – en kombinationsløsning bestående af bredbånd, VoIP/PSTN og digital-tv. En erhvervsversion med professionel sikkerhed, service og features er også tilgængelig.
 • YouSee Plus – et ekstratilbud til digital-tv med features som pause, spol tilbage, start forfra samt optagefunktioner (PVR), HDTV og tv-arkiv indeholdende de foregående 30 dages udsendelser. Med featuren Cinema (Video on Demand) kan kunderne leje film (ca. 700 titler) i deres hjem i samarbejde med bl.a. Warner Home Video. På den måde er mange nye film tilgængelige via Cinema, når de udsendes på DVD.
 • TDC PLAY – en banebrydende og unik tjeneste, der giver mobil- og bredbåndskunder adgang til ubegrænset download af mere end 6,3 mio. musikfiler uden tillægsafgift. P.t. downloades der mere end 8 mio. musikfiler per måned.

Konstant forbedrede kundeoplevelser

Det er TDC’s mål at levere markedsførende produkter og tjenester til overkommelige priser. Vi fokuserer også på at forbedre vores kundeservice og har for nylig lanceret det ambitiøse TAK-initiativ (”Tag Ansvar for Kunden”). Initiativer til at opnå bedre tilfredshedsbedømmelser og reducere omkostninger via en struktureret end-to-end-metode omfatter SMS-beskeder før og efter installation, mere intelligent styring af opkald, forbedrede manuskripter og veltilrettelagte undersøgelser foretaget efter kundebesøg. De første resultater giver anledning til optimisme. Hastigheden og kvaliteten af fejlhåndtering stiger allerede, og indførelsen af SMS-information har markant forbedret vurderingerne for levering og installation. Kundetilfredsheden skal dog stadig forbedres, og TDC er fast besluttet på fastholde sit fokus i de kommende år.

Profitabilitet og generering af pengestrømme

Takket være disciplinerede handlinger og fokusering på effektivitet har TDC på trods af den vanskelige økonomiske situation i de senere år fremvist stigende profitabilitet og øget generering af pengestrømme. Koncernens seneste EBITDA-margin er på 36,3 % og en cash conversion rate på 67,4 % indikerer markant fremgang, men der er stadig plads til forbedring fremover.

Ambition og strategi:

Det er TDC’s ambition at bygge videre på sine seneste resultater med henblik på at blive det stærkeste teleselskab i Europa i 2012 målt på kundetilfredshed, indtjening og medarbejderstolthed.

Denne ambition skal opnås gennem en strategi, der er forankret i:

 • førende markedspositioner på tværs af alle segmenter i det danske marked
 • en ubestridt position som førende leverandør af platforme og infrastruktur samt en portefølje af stærke brands, der dækker alle kundesegmenter, kanaler, og produktkategorier i det danske marked
 • operationel optimering og effektivitet i forsyning af telefoni, internet, tv, data-kommunikation, integrerede løsninger og hosting samt relateret indhold og services
 • en stærk position som udfordrer i erhvervssegmentet i Sverige, Finland og Norge.

Ambitionen skal opfyldes under betingelser, der rummer mange store udfordringer såsom:

 • migrering fra PSTN-forretning med høj margin og en stor markedsandel til VoIP og mobiltelefoni
 • markeder for mobiltelefoni og mobilbredbånd, der er ved at modnes
 • ændret konkurrencedynamik såsom: 
  • øget konkurrence på tv-markedet
  • konkurrenter i erhvervssegmentet angriber aggressivt
  • forandringer i værdikæden for mobildata
 • voksende kundebehov og efterspørgsel efter nye, bedre, kundetilpassede produkter og tjenester
 • vedvarende behov for at være innovativ og investere i it-platformen og telenetværk
 • fortsat prisregulering af TDC i Danmark – både fra de danske myndigheder og fra EU – hvilket ventes at resultere i yderligere prisnedsættelser på en række af TDC’s engrospriser, f.eks. samtrafik på fastnettet, mobilterminering og international roaming. Endvidere vil der blive pålagt regulering af priserne for engros bredbånd via TDC’s kabel-tv-net.

For at tage fat på disse udfordringer og muligheder har TDC defineret syv ”Slag der skal vindes” i 2010:

 • Kundeoplevelse og -fastholdelse. TDC’s generelle ambition om at forbedre kundeoplevelser med en end-to-end-proces vil indvirke på cost-to-serve, loyalitet og fastholdelse
 • Profitable vækstlommer. TDC forfølger en portefølje af vækstmuligheder for at stoppe udhulingen af omsætningen
 • Effektivitet i salgskanalerne. TDC vil fortsætte med at forbedre sin kontakt med kunderne i detailleddet, online, i call-centre og B2B-partnerkanaler
 • Brand & teknologi helgardering. TDC vil forbedre og investere i sine brand- og teknologiplatforme for at opnå en strategisk sikring mod kunde- og teknologimigrering
 • Drift i verdensklasse. TDC Operations vil forbedre TDC’s platformsstabilitet og intensivere effektiviteten gennem forenkling, styring af leverandører og it-opgraderinger
 • Disciplineret omkostningsstyring. TDC vil fastholde sin strenge styring af omkostninger og likvide midler i alle forretningsenheder ved at sikre, at alle omkostninger og investeringer løbende gennemgås kritisk og prioriteres
 • Vinderkultur. TDC vil forbedre sine ledelseskompetencer, øge medarbejdernes motivation og fortsat implementere præstationsledelse i hele organisationen.

Historie

1875-1900   Telefonitjenester introduceres i Danmark.
1897 Staten overtager kontrollen med sektoren og uddeler koncessioner til en række selskaber.
1947 Der er tre regionale operatører tilbage.
1990 Der oprettes et nationalt teleselskab.
1994-1998 Sektoren liberaliseres ved, at staten sælger sine aktier ved danske og udenlandske aktieemissioner.
1998-2004 Hovedaktionærerne omfatter Ameritech (efterfølgende erhvervet af SBC i 1999).
2005 Et offentligt tilbud resulterer i en ny hovedaktionær: Nordic Telephone Company (NTC), der er kontrolleret af investeringsfonde, der hver især direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited.