Kunder

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Ved udgangen af 2009 havde TDC Koncernen 8,6 mio. kunder i Danmark samt 2,9 mio. kunder i Schweiz og 0,2 mio. kunder i TDC Nordic. TDC’s samlede kundebase steg med 4,6 % sammenlignet med 2008 til 11,7 mio.

Den samlede danske kundebase udgjorde i alt 8,6 mio., hvilket er en stigning på 0,5 mio. eller 6,1 % sammenlignet med 2008. Væsentlige bidragende faktorer:

  • En betydelig stigning inden for de fleste mobiltjenester, f.eks. postpaid og prepaid mobiltelefoni, telemetri, engrostrafik på privatmarkedet og mobildata/-bredbånd.
  • TDC Koncernens tv-kundebase steg med 9,6 % som følge af succesen med HomeTrio samt vækst inden for kabel-tv-forretningen.
  • TDC’s kundebase for internet over fastnettet steg med 10,0 % hovedsageligt pga. erhvervelserne af Fullrate og A+.
  • TDC begrænsede faldet i antallet af fastnetkunder til 5,8 %, og var dermed i høj grad i stand til at opveje migreringen fra traditionel taletelefoni af en stor stigning i antallet af VoIP-kunder, hvilket skyldtes succesen med salg af multiplay-kombinationsprodukter samt erhvervelsen af Fullrate.
  • Antallet af kunder i TDC’s andre netværks- og dataforbindelser faldt med 18,9 %. Denne udvikling kan næsten udelukkende henføres til et fald i antallet af tilslutninger til det rå kobber pga. erhvervelsen af Fullrate. TDC’s bredbåndskundebase (inklusive rå kobber) blev ikke påvirket af erhvervelsen af Fullrate, da disse kunder blot blev overført fra en gros til detail.
Kundebase (ultimo året)         1.000 
TDC koncernen 2009  2008  2007   Vækst i % 2009 vs. 2008  Vækst i % 2008 vs. 2007
                 
Danske kunder, detail- og engrossalg:               
Fastnetkunder 1.990  2.113  2.371  (5,8) (10,9)
   Detailsalg 1.748  1.816  2.002  (3,7) (9,3)
   Engrossalg 242  297  369  (18,5) (19,5)
Mobilkunder (tale) 3.372  3.011  2.795  12  7,7 
   Detailsalg 2.711  2.558  2.434  6,0  5,1 
   heraf Telmore 707  662  610  6,8  8,5 
   Engrossalg (tale) 316  227  221  39,2  2,7 
   Telemetri 345  226  140  52,7  61,4 
Mobilkunder (data) 205  119  73  72,3  63,0 
Internetkunder, fastnet 1.508  1.371  1.401  10,0  (2,1)
   Bredbånd, detailsalg 1.296  1.151  1.138  12,6  1,1 
   Bredbånd, engrossalg 139  124  134  12,1  (7,5)
   Ikke bredbånd 73  96  129  (24,0) (25,6)
Andre netværks- og dataforbindelser 308  380  310  (18,9) 22,6 
   Detailsalg 68  67  61  1,5  9,8 
   Engrossalg 240  313  249  (23,3) 25,7 
Tv-kunder 1.249  1.140  1.105  9,6  3,2 
   Heraf YouSee Plus 146  105  82  39,0  28,0 
Indenlandske kunder i alt 8.632  8.134  8.055  6,1  1,0 
Dual-play kombinationsløsninger 213         
Triple-play kombinationsløsninger 86         
                 
Udenlandske kunder:               
Fastnetkunder 690  777  473  (11,2) 64,3 
Mobilkunder 1.907  1.792  1.538  6,4  16,5 
Internetkunder, fastnet 438  454  390  (3,5) 16,4 
Udenlandske kunder i alt 3.035  3.023  2.401  0,4  25,9 
TDC kunder i alt 11.667  11.157  10.456  4,6  6,7