Risikofaktorer

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ud over de nedenfor beskrevne risici kan risici og usikkerhedsmomenter, som TDC på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med eller vurderer som uvæsentlige, også væsentligt forringe TDC’s forretning, finansielle position, driftsresultater og pengestrømme.

Resumé

TDC’s forretning er eksponeret for adskillige risici herunder intensiveret konkurrence, ændringer i det økonomiske miljø, drift og teknologisk udvikling, udfordringer vedrørende miljøet, ændringer i forhold til leverandører og distributører, manglende evne til at styre omkostninger, tab af nøglepersoner, regulatoriske ændringer, finansielle og skattemæssige risici samt juridiske risici. Alle sådanne risici kan skade TDC Koncernen og forringe TDC Koncernens forretning, finansielle stilling, driftsresultater eller pengestrømme.