Operations & Wholesale

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Oversigt

Operations & Wholesale er ansvarlig for alle TDC’s aktiviteter i Danmark vedrørende fastnet og mobilnet, drift, infrastruktur, it og engrossalg.

I 2009 havde Operations & Wholesale en omsætning på DKK 2.582m, hvoraf 87 % kom fra Wholesale. Internet og netværk udgjorde den største enkeltstående andel af den samlede omsætning svarende til 37 %. Ved udgangen af 2009 havde Operations & Wholesale 4.409 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Omsætningsfordeling 2009, Operations & Wholesale
FusionCharts.
 • Fastnettelefoni
 • Øvrige
 • Internet og netværk
 • Mobiltjenester

Operations

Operations er organiseret i fire enheder:

 • It: vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, desktop-support, systemdrift, produktudvikling samt fakturering.
 • Supply Nordic: indkøb, leverandørstyring og levering af supportfaciliteter herunder plads optimering.
 • Installation: levering og fejlhåndtering til eksterne kunder.
 • Net: drift af de danske telenet.

Driftsomkostninger i Operations, der vedrører andre forretningsenheders brug af infrastrukturen og forsyningsfunktioner allokeres til de relevante forretningsenheder.

Telenet og it-platformen, der anvendes af TDC Erhverv, Privat og Wholesale, samt drift, vedligeholdelse og investeringer administreres af Operations. Operations er således ansvarlig for en stor del af de anlægsinvesteringer, der foretages i TDC's danske forretning. Derfor indregnes anlægsinvesteringer fuldt ud under Operations & Wholesale og allokeres ikke til TDC Erhverv og Privat. Investeringerne, der prioriteres i overensstemmelse med nulbase-budgetteringsprincipper, følges og rapporteres både til Operations ledelse og til TDC's koncernledelse (CMT).

Strategi

Det er Operations mål at forbedre driftseffektiviteten i forbindelse med installation og fejlhåndtering og samtidig fastholde fokus på omkostningsstyring.

Netdrift

Operations driver et omfattende telekommunikationsnet i Danmark. Transportnettet har høj transmissionskapacitet og er fuldt digitaliseret. Accessfastnettet dækker næsten 100 % af den danske befolkning. Mobilnettet omfatter GSM og UMTS.

Fastnettet

Operations danske fastnet omfatter et fuldt udbygget PSTN/ISDN-net, et MPLS/IP-transportnet og har xDSL-dækning til henholdsvis 94 %, 76 % og 24 % af de potentielle kunder med en downstream-hastighed på henholdsvis 8 Mbit/s, 20 Mbit/s og 50 Mbit/s. 99 % af de potentielle kunder kan få downstream-hastigheder på 512 kbit/s.

Transportnettet

I Danmark udgør det fiberbaserede transportnet rygraden i Operations fastnet. Transportnettet transporterer tale, datatjenester (IP, ethernet og ATM) samt tv-signaler. Transportnettet i Danmark består af:

 • 20.298 km fiberkabel, som forbinder alle TDC’s centraler og knudepunkter
 • bølgelængde-multipleksering for at øge kapaciteten i fibernettet
 • SDH-platform til faste kredsløb, som leverer faste forbindelser med båndbredder på op til 2,5 Gbit/s i Danmark

Accessnettet

Accessfastnettet består af kobberpar og optiske fibre. Kobbernettet i Danmark dækker næsten 100 % af befolkningen og bruges til at levere både basistelefonitjenester, avancerede telefonitjenester, faste kredsløb samt xDSL-tjenester. Dette net består af:

 • 228.000 km kobberpar
 • 10.954 km optiske fiberkabler1

Gennem de seneste 4 år har TDC forberedt accessnettet til et fremtidigt skift til fiberbaserede tjenester ved at bruge hybridkabler (kobber/fibre) i alle nye anlæg.

Datanet

Datanettene i Danmark og Norden omfatter TDC’s ATM-net, ethernet og IP-net.

ATM-nettet leverer en række datatjenester, herunder frame relay- og ATM-tjenester. ATM-nettet dækker Danmark med 137 PoP’er og er stadig hovedplatformen for de samlede xDSL-baserede bredbåndstjenester, selvom xDSL-kunderne gradvist migreres til en ethernetbaseret platform.

IP-nettet tilbyder internettjenester, pan-nordiske MPLS-baserede IP-VPN-tjenester, VoIP-tjenester og indholdstjenester såsom TVoIP. MPLS spiller en vigtig rolle inden for levering af Quality of Service til VoIP. For at undgå afbrydelser i trafikstrømmen på nettet er alle PoP’er tilsluttet IP-kernenettet med mindst to redundante tilslutninger, og med undtagelse af nogle små PoP’er er hver PoP understøttet af redundante routere.

Operations IP-net forbinder 149 PoP’er i Danmark og giver en række IP-tilslutningstjenester, herunder dial up, tilslutning til faste kredsløb og ATM-baseret tilslutning. 

Ethernet-opsamlingsnettet når ud til 1.070 PoP’er i Danmark og giver mulighed for xDSL-baserede tjenester såvel som ethernet-tilslutninger på op til 10 Gbit/s til IP-nettet. 

Den igangværende udrulning af xDSL i Operations fokuserer på ethernet-baserede DSLAM’er, der muliggør højere hastigheder samt TVoIP. Operations har p.t. ca. 1.900 PoP’er med ethernet-DSLAM’er i nettet. I 2009 var udrulningen af fremskudte DSLAM’er hovedaktiviteten for at forbedre xDSL-dækningen. Denne proces vil fortsætte i de kommende år. TDC forventer i løbet af 2010 at begynde at anvende tjenester baseret på fiber-access-kort samt GPON-kort i ethernet-baserede DSLAM'er.

DONG Energys fibernet

TDC overtog DONG Energys fibernet i 4. kvartal 2009. Nettet består af 5.498 km optiske fiberkabler i accessnettet med 246 tilslutningssteder. Opsamlingsnettet og kernenettet omfatter ca. 42 PoP’er med IP/ethernet-udstyr tilsluttet 1.671 km optiske fiberkabler (hvoraf ca. 50 % er erhvervet baseret på en langsigtet IRU (Indefeasible Right of Use = uigenkaldelig brugsret). DONG Energys fibernet vil blive fuldt integreret i TDC’s net i 2010. Integrationen vil være understøttet af en migrering til TDC’s standarder af al elektronik i nettet.

Mobilnettet

I Danmark har Operations udrullet et landsdækkende kombineret GSM 1800- og GSM 900-net, og 99 % af befolkningen og landet har GSM-dækning udendørs. 86 % af befolkningen har også GSM-dækning indendørs. Hele GSM-nettet er opgraderet med EDGE, der muliggør datahastigheder på op til 200 kbit/s til alle brugerterminaler, der er forberedt til EDGE.

Operations er i gang med at udrulle et UMTS-net, der p.t. har dækning i byer på mere end 1.000 indbyggere, rekreative områder samt visse landområder. Med en dækning til 90 % af befolkningen mere end opfylder UMTS-nettet kravene i TDC’s danske UMTS-licens. Alle TDC-kunder med 3G-mobiltelefoner eller mobilbredbånd har automatisk adgang til UMTS-nettet og til alle hastighedsopgraderinger på nettet. UMTS-nettet opgraderes p.t. med Turbo 3G, der er baseret på HSDPA-teknologi, og som giver kunderne adgang til bredbånd med høj båndbredde via mobilnettet både til downlink (HSDPA) og uplink (EUL). Turbo 3G og EDGE på GSM-nettet giver kunderne et gnidningsløst landsdækkende mobilbredbånd med datahastigheder på op til 5 Mbit/s.

Operations net omfatter platforme til voicemail, sms, WAP, mms, mobilportalen FLY2 og en IN-platform til en lang række tjenester, bl.a. forudbetalte tjenester. I samarbejde med DSB tilbyder TDC trådløs internetadgang (WLAN) i en række tog mellem København og Århus med 3G/HSDPA som transportnet.

Operations har outsourcet planlægning, udbygning og drift af mobilnettet til Ericsson. TDC kontrollerer fortsat, at kontrakten overholdes og evaluerer alternativer for udvidelser og forbedringer af nettet.

Der foretages dagligt rutinemæssig vedligeholdelse, eftersyn og tests, herunder tests af hver af nettets teknologier. Desuden overvåger Operations konstant alt, hvad der sker i nettet ved hjælp af et fælles alarmsystem, der er placeret i et netdriftscenter i København.

Wholesale

Wholesale leverer fastnettelefoni, mobiltjenester, samt internet og netværk til tjenesteudbydere og brand-partnere, såvel som national og international trafik og roaming til andre netoperatører.

Wholesale havde 944.000 kunder ultimo 2009.

Strategi

Det er Wholesales strategi at forbedre og konsolidere TDC’s position som den foretrukne udbyder af indenlandsk og udenlandsk telekommunikation især inden for mobiltjenester og kapacitet.

Tjenester og produkter

Wholesale udbyder et komplet sortiment af nettjenster til indenlandske og udenlandske operatører på fastnet og mobilnet.

Fastnettelefoni, internet og netværk

Wholesale udbyder en række accesstjenester såsom fuld og delt adgang til rå kobber, BSA og gensalg af PSTN, ISDN og xDSL-tjenester. Trafikprodukterne omfatter terminering af indenlandsk og udenlandsk trafik samt transittjenester i Danmark. TDC udbyder også infrastrukturtjenester herunder traditionel udleje af faste kredsløb, IP-VPN, dedikerede fiberforbindelser, bølgelængder og IP-opkobling, samt salg af samhusning til 1.200 TDC-centraler.

Den seneste udvikling vedrørende Wholesales fastnettelefoni samt internet og netværk omfatter bl.a.  

 • Inden for fastnettelefoni havde migreringen til VoIP og udelukkende mobiltelefoni en ugunstig indvirkning på antallet af fastnetkunder og minutforbrug. Antallet af fastnetkunder faldt med 19 % i 2009 til 242.000 ultimo 2009.
 • Inden for bredbånd har Wholesale en stærk position og udbyder en enkel og omkostningseffektiv metode for andre operatører til at udbyde bredbåndstjenester. TDC har også adresseret konkurrence fra operatører af fibernet gennem erhvervelsen af DONG Energys fibernet i Danmark. Det samlede antal kunder med fuld og delt adgang til rå kobber, BSA og xDSL-gensalgskunder udgjorde 366.000 ultimo 2009 og svarer til 18 % af det samlede bredbåndsmarked.
 • I 2009 lagde Wholesale stor vægt på sit sortiment af værdiforøgende produkter. Nettotilvæksten på BSA var for første gang i mange år større end på rå kobber. Dette skift var et resultat af en markedsstyret strategi.

Mobilnet

Wholesale udbyder indenlandsk og udenlandsk roaming, MVN, gensalg af mobiltelefoni og mobilbredbånd samt et brand partner-koncept og tjenester til indholdsudbydere.

Brand partner-konceptet muliggør at partnere med en stærk værdiforøgende faktor, f.eks. distributionsnet eller mediekanaler, kan tilbyde komplette og målrettede telekommunikationsløsninger bl.a. fakturering og kundeservice til deres kunder under egne brands.

Services for indholdsudbydere står for salg, rådgivning og forretningsudvikling inden for mobildatatjenester, f.eks. betaling over mobiltelefon, stregkoder, lokaliseringstjenester, telemetri, mobilmarketing og NFC (nærfeltskommunikation).

Den seneste udvikling vedrørende Wholesales mobiltjenester omfatter bl.a.:  

 • Inden for mobiltelefoni har Wholesale en andel på 6 % af danske privat- og SoHo-kunder. I 2009 lykkedes det Wholesale at øge antallet af kunder på det traditionelle marked for gensalg af mobiltjenester, selvom det samlede marked er faldet i de senere år som følge af den fortsatte konsolidering, idet flere selvstændige gensælgere er blevet opkøbt af netoperatører. Til gengæld vokser markedet for brand partner-koncepter og indholdstjenester inden for visse segmenter som f.eks. transport, salgsautomater og billetsalg.
 1. Eksklusive DONG Energys fibernet.
 2. Kunderne kan via mobilportalen FLY surfe på internettet, købe og downloade musik, spil, nyheder, ringetoner mv. samt se tv på deres mobiltelefoner. Kunderne betaler ikke for Mbit/s-forbruget.