Sunrise

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Oversigt

Sunrise er den førende udfordrer i Schweiz og udbyder mobiltelefoni og datatjenester, fastnettelefoni og internettjenester.

Sunrises omsætning udgjorde i 2009 DKK 9.866 mio. og havde ved udgangen af året 2,9 mio. kunder. Mobiltelefoni udgjorde 58 % af Sunrises omsætning i 2009, fastnettelefoni og internettjenester udgjorde henholdsvis 33 % og 9 %.


Sunrise havde 1.550 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved udgangen af 2009.

Omsætningsfordeling 2009, Sunrise
FusionCharts.
  • Fastnettelefoni
  • Internettjenester
  • Mobiltjenester

I november 2009 meddelte TDC A/S, at det havde indgået en betinget aftale om at lægge Sunrise sammen med Orange, der er en dattervirksomhed af France Telecom. Underskrivelse af endelige transaktionsdokumenter forventes at ske i sidste halvdel af februar 2010. Transaktionen er bl.a. betinget af en såkaldt confirmatory due diligence samt godkendelse fra de schweiziske konkurrencemyndigheder og TDC's långivere. Det fornødne flertal af TDC's långivere har godkendt transaktionen. Handlen forventes afsluttet i 2. kvartal 2010, hvorefter TDC vil eje en 25 % aktieandel i den kombinerede virksomhed. Da transaktionen endnu ikke er endeligt gennemført er nedenstående forretningsbeskrivelse baseret på den nuværende situation.

Strategi

Det er Sunrises strategi fortsat at forbedre sin position på postpaid-markedet, at udbygge sin position på prepaid-markedet, fortsætte konverteringen til rå kobber og forbedre positionen på erhvervsmarkedet. Dette forsøges opnået med endnu større fokus på kunderne, forbedret driftseffektivitet og større kommerciel indsats samt innovative produktudbud.

Tjenester og produkter

Brands

Sunrise leverer som integreret operatør mobil-, fastnet- og internettjenester under eget brand. Men Sunrise er også ved at udvikle sekundære brands, der er målrettede yderligere specifikke kundesegmenter, og har i løbet af de senere år etableret flere partnerskaber. Udover sit meget populære og veletablerede brand yallo lancerede Sunrise i 2008 et no frills-brand sammen med Aldi. Ultimo oktober 2009 annoncerede Sunrise et samarbejde med Red Bull.

Mobiltelefoni

Sunrises mobilforretning omfatter et detailsegment, der udbyder postpaid- og prepaid-tjenester, pc-kort og mobiltelefoner samt et engrossegment og havde en omsætning på DKK 5.712 mio. i 2009.

På et marked, der er domineret af førsteoperatøren, opnåede Sunrise en andel på 23 % af mobilnetmarkedet ved udgangen af 2009, hvilket er en stigning på 1,4 procentpoint fra 2008. Sunrise havde ultimo 2009 1,9 mio. kunder.

Den seneste udvikling vedrørende Sunrise mobiltelefoni omfatter bl.a.:  

  • Tjenesteudbyderne fortsatte med at penetrere det schweiziske marked i 2009. Sunrise forventer, at den intense priskonkurrence fortsætter og har derfor indtaget et godt udgangspunkt for at konkurrere på dette marked og reagere hurtigt på ændringer.
  • Sunrises multibrandstrategi har været vellykket i 2009, da der er realiseret vækst i kundebasen på 22,5 %.

Fastnettelefoni

Sunrises fastnetaktiviteter dækker detail- og engrosmarkederne. Detailtelefoni omfatter primært abonnementer med fast operatørvalg, operatørforvalg med PSTN-prisplaner samt ULL-tilbud. Fastnettelefoniaktiviteter til engroskunder består hovedsageligt af transittrafik og i mindre omfang også data- og internettjenester. Fastnettelefoni genererede i 2009 den næststørste andel af omsætningen i Sunrise.

Den seneste udvikling vedrørende Sunrise fastnettelefoni omfatter bl.a.:  

  • I 2009 øgede Sunrise sin kommercielle indsats for at udbyde yderst attraktive kombinationsprodukter. Med Sunrise ”click&call 5000+” og Sunrise ”click&call 15000+” kan kunderne surfe med hastigheder på op til 15 Mbit/s og foretage gratis opkald enten om aftenen eller i weekenden eller døgnet rundt til det schweiziske fastnet.

Internettjenester

Sunrises internettjenester omfatter forskellige xDSL-produkter baseret på gensolgte abonnementer eller på rå kobber på Sunrises egen platform med downstream-hastigheder op til 15 Mbit/s samt dial up-produkter. Med en omsætning på DKK 899 mio. i 2009, udgjorde internettjenester 9 % af Sunrises omsætning.

I 2009 opnåede Sunrise sin fair share af det voksende schweiziske bredbåndsmarked med en stigning i antallet af xDSL-kunder på 5 %. Antallet af Sunrises bredbåndskunder udgjorde 13 % af det schweiziske bredbåndsmarked, og antallet af kunder baseret på rå kobber-platformen voksede fra 20.000 til 133.000 ved udgangen af 2009.

Den seneste udvikling vedrørende Sunrise internettjenester omfatter bl.a.:  

  • Med udgangspunkt i byerne Zürich, Luzern, Bern og Basel havde Sunrise udstyret 453 centraler med selskabets egen infrastruktur og kunne ved udgangen af 2009 tilbyde egne tjenester til 70 % af den schweiziske befolkning.
  • Efter introduktionen af rå kobber-baserede produkter har Sunrise lanceret flere kombinationsprodukter, bestående af fastnetadgang, fastnettelefoni og internettjenester. Den fortsatte migrering til rå kobber forventes at medføre stigende marginer i fremtiden.

Net

Sunrise har eget GSM/EDGE- og UMTS/HSDPA-baserede mobilnet samt eget transport- og ISP-fastnet og har foretaget omfattende investeringer i yderligere opgraderinger af mobilnettet og udrulningen af den rå kobberinfrastruktur. Sunrise kan derfor tilbyde integrerede tjenester og kan imødekomme markedets høje krav om kvalitet, pålidelighed og let adgang til telekommunikationsydelser.

Sunrise har outsourcet al drift og vedligeholdelse af nettet til Alcatel-Lucent. Alle kerneområder, såsom netplanlægning og ejerskab af hele teleinfrastrukturen, ligger fortsat udelukkende hos Sunrise. Sunrise anvender således samme model som allerede benyttes af mange europæiske teleudbydere.

Mobilnet

Trods vanskelige topografiske forhold og skrappe miljøkrav, der sætter begrænsninger for strålingen fra mobilmaster, er det lykkedes Sunrise at opnå en konkurrencedygtig dækning og kvalitet via GSM/EDGE-nettet. Derudover videreudvikler og udvider Sunrise mobilnettet på baggrund af UMTS/HSDPA-teknologi, hvilket Sunrises ledelse forventer fuldendt ultimo 2011. Sunrises mobilnet har en dækning på næsten 100 % af befolkningen. Sunrises målsætning for sin UMTS-nets dækning er at opnå indendørs HSDPA-dækning i de større byer inklusive Zürich, Basel, Bern, Lausanne, Genève og Luzern og derefter udvide til mindre tæt befolkede områder.

Fastnet

Sunrises fastnet består af et SDH/DWDM -transportnet (eget fibernet på ca. 9.000 km), over 2.300 forbundne lokationer, herunder kunder med direkte tilslutning, samt forbindelser med Swisscoms og flere udenlandske operatørers samtrafikpunkter. Sunrise har etableret et IP/MPLS-net med seks centralknudepunkter, der leverer datatjenester til private og erhvervskunder.

ISP-net

Sunrises ISP-net er fuldt redundant med to uafhængige sites, der kan tilbyde en række internetydelser.