TDC Erhverv

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Oversigt

TDC Erhverv er anerkendt som den førende udbyder i Danmark af erhvervsløsninger og har en ledende markedsposition inden for alle kerneproduktkategorier, som væsentligt overstiger sammenlignelige europæiske selskaber. TDC Erhverv udbyder en lang række kommunikationsløsninger til erhvervskunder i Danmark primært i form af internet og netværk, fastnettelefoni, mobiltjenester samt terminaler, installationer mv. TDC Erhverv udbyder endvidere systemintegrationstjenester via NetDesign, der tilbyder skræddersyede it, data, video-konference- og telefonsystemer til erhvervskunder.

TDC Erhvervs omsætning udgjorde i 2009 DKK 7.926 mio. og havde ved udgangen af året 1,9 mio. kunder. Internet og netværk udgjorde 32 % af omsætningen i 2009, mens mobiltjenester, fastnettelefoni og terminaler, installation mv. udgjorde henholdsvis 28 %, 25 % og 13 %.

Ultimo 2009 havde TDC Erhverv 1.528 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Omsætningsfordeling 2009, TDC Erhverv
FusionCharts.
 • Fastnettelefoni
 • Øvrige
 • Terminaler, installationer mv.
 • Internet og netværk
 • Mobiltjenester

Strategi

TDC Erhverv er den førende udbyder i Danmark af erhvervsløsninger og har en ledende markedsposition inden for alle kerneproduktkategorier, som væsentligt overstiger sammenlignelige europæiske selskaber. Ambitionen for 2010 er at fastholde de stærke markedspositioner og at positionere sig som førstevalg på det danske marked. For at opnå dette vil TDC Erhverv:

 • Forbedre kundetilfredsheden gennem løbende forenkling og optimering af TDC’s kundeprocedurer
 • Lægge pres på markedet med flere salgsaktiviteter og øget kanalkapacitet
 • Styre og forbedre omsætningen gennem bedre og proaktiv kunderelationsledelse og planlægning
 • Styrke NetDesigns kommercielle kompetence for derigennem at øge væksten

TDC Erhvervs markedsorienterede funktioner er målrettet tre kundesegmenter:

 • Koncerner & den offentlige sektor: Dette segment, der omfatter de største selskaber i Danmark og den offentlige sektor i alle de nordiske lande, tilbydes skræddersyende løsninger. Branchespecifikke løsninger omfatter bl.a. uddannelse og undervisning, sundhed og bankaktiviteter. I dette segments benyttes en key account management-model til direkte salg, som understøttes af specialiserede 'løsningsarkitekter'.
 • Store virksomheder: Dette segment omfatter store og mellemstore danske virksomheder, der tilbydes en fuld portefølje af telekommunikationsprodukter. I dette segments benyttes en kombination af to managementmodeller: direkte key account management og tele account management.
 • Små virksomheder: Dette segment omfatter små virksomheder, der tilbydes pakkeløsninger, der dækker de vigtigste telekommunikationsbehov for små virksomheder i Danmark. Den anvendte salgsmodel til dette segment omfatter telemarketing og et netværk af forretningscentre samt andre indirekte samarbejdspartnere.

Tjenester og produkter

Internet og netværk

TDC Erhvervs internet og netværk består hovedsageligt af bredbåndsabonnementer, IP-baserede private net, datakommunikationstjenester og udleje af faste kredsløb – samt serviceaftaler og sikkerhedspakker. Internet og netværk repræsenterede i 2009 den største andel af omsætningen i TDC Erhverv og udgjorde DKK 2.526 mio.

Antallet af fastnetbredbåndskunder udgjorde 277.000 1 ultimo 2009.

Den seneste udvikling vedrørende TDC Erhvervs internet og netværk aktiviteter omfatter bl.a.:  

 • TDC Erhverv har øget sit fokus på salg af fiberforbindelser, der omfatter transmission af både telefoni og datatrafik, og har haft betydelig vækst på dette område i 2009.
 • Erhvervelsen af DONG Energys fibernet vil styrke TDC’s position i de tætbefolkede områder i København og Nordsjælland og øge TDC’s netkvalitet ved levering af bredbåndstjenester.
 • TDC Erhverv introducerede i 2009 multiplayproduktet TDC HomeTrio Work. Produktet giver virksomheder mulighed for at tilbyde medarbejdere, der allerede har medarbejderbredbånd eller medarbejdertelefoner, et kombinationsprodukt med mulighed for næsten 50 digitale tv-kanaler, i tillæg til bredbånd med hastigheder på op til 10 Mbit/s og PSTN eller VoIP-fastnettelefoni.
 • På et marked, der er karakteriseret af et mindre antal regionalt begrænsede udbydere og små elselskaber, der leverer bredbånd gennem et begrænset fibernet, havde TDC Erhverv en imponerende markedsandel på 77 % af det danske bredbåndsmarked 2 i 2009, hvilket svarer til en mindre nedgang på kun 1 procentpoint i forhold til 2008.

Mobiltjenester

TDC Erhvervs mobiltjenester omfatter hovedsageligt postpaid-mobiltelefoni, mobilbredbånd og telemetriløsninger. Med en omsætning på DKK 2.251 mio. i 2009 repræsenterede mobiltjenester den næststørste andel af omsætningen i TDC Erhverv. TDC Erhverv havde 1.074.000 mobilkunder ultimo 2009, hvilket er en solid vækst på 16 % sammenlignet med 2008 inklusive vækst inden for mobilbredbånd.

Den seneste udvikling vedrørende TDC Erhvervs mobiltjenester omfatter bl.a.:  

 • TDC Erhverv tilbyder mobilbredbåndsadgang og TDC’s trådløse hotspots i lufthavne, tog, cafeer, tankstationer og rastepladser langs de vigtigste hovedveje i Danmark.
 • Migreringen fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni har resulteret i en yderligere forøgelse af antallet af erhvervsmobilabonnementer i 2009, selvom kundebasen begynder at stagnere på grund af den høje penetration i Danmark. TDC fastholdt sin førende markedsandel på 57 % på erhvervsmarkedet for mobiltelefoni i 2009.
 • Produkter til fastpris og gratis intern telefoni mellem medarbejdere i samme organisation bliver mere og mere udbredt.

Fastnettelefoni

TDC Erhvervs segment for fastnettelefoni omfatter traditionel fastnettelefoni, konvergensprodukter og VoIP. I 2009 udgjorde fastnettelefoni DKK 1.968 mio. svarende til 25 % af TDC Erhvervs omsætning. TDC Erhverv havde 439.000 fastnetkunder ved udgangen af 2009.

Den seneste udvikling vedrørende TDC Erhvervs fastnettelefoni omfatter bl.a.:  

 • Konvergensprodukter der kombinerer fastnet- og mobiltelefoniprodukter, og som udbydes i én pakke, bliver mere og mere populære. Disse gør det muligt for erhvervskunderne at anvende de samme interne telefonnumre til både fastnet- og mobiltelefoner.
 • Trods et strukturelt fald inden for traditionel fastnettelefoni i Danmark primært som følge af migrering fra fastnet- til mobiltelefoni og VoIP fastholdt TDC Erhverv sin førende markedsandel på 85 % for PSTN/ISDN-segmentet på erhvervsmarkedet.
 • På det voksende VoIP-erhvervsmarked består konkurrencen af flere små IP-teleselskaber, som udbyder enkelt linje-produkter og/eller hosting-produkter på flere linjer konstrueret specielt til små og mellemstore virksomheder. TDC har med sine VoIP og IP-scale produkter stigende succes på dette marked.

TDC binder BEC og deres 65 tilknyttede pengeinstitutter sammen
BEC har valgt TDC som deres leverandør af telekommunikationsløsninger. TDC leverer mobiltjenester, WAN, bredbåndstjenester og konsulentydelser samt VoIP til BEC’s hovedkontor og deres 65 tilknyttede pengeinstitutter. TDC vandt kontrakten fordi de kunne levere en unik integreret løsning, der samler alle produkter i én pakke med kun én kontaktperson i TDC. Løsningen er fleksibel, let at budgettere og skalere.

Med IP Scale, et IP-telefoniprodukt som er en del af den samlede løsning, betaler kunden f.eks. en fast pris pr. bruger.

BEC (Bankernes EDB Central) er et full service dansk it-hus, der ejes af 65 pengeinstitutter. BEC's kundeliste tæller flere hundrede finansielle virksomheder inden for bank- og pensionsområdet.

Terminalsalg, installationer mv.

TDC Erhvervs aktiviteter inden for systemintegration til virksomheder og kunder inden for det offentlige sker gennem NetDesign. NetDesign har en markedsandel på 29 % på CPE-markedet, og dets vigtigste forretningsområder er kabelføring, IP PBX omstillingsanlæg samlede kommunikationsløsninger, LAN-net, videokonferencer, kontaktcentre og sikkerhed. Det drejer sig typisk om komplekse og kundespecifikke løsninger, der er placeret hos kunderne. NetDesign tilbyder teknologirådgivning, hardware og software samt langtidsservicekontrakter. Omsætningen vedrørende terminaler, installationer mv. udgjorde i 2009 DKK 1.047 mio. svarende til 13 % af TDC Erhvervs omsætning.

 1. Eksklusive 2.000 øvrige internetabonnementer.
 2. Markedsandelen er baseret på IT- og Telestyrelsens definition af erhvervsmarkedet, og omfatter erhvervskunder i andre dele af TDC.