TDC Nordic

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Oversigt

TDC tilbyder gennem TDC Nordic pan-nordiske løsninger til virksomheder og organisationer i alle de nordiske lande.

TDC Nordic sigter mod at være en betydelig udfordrer i Norden ved at udnytte et integreret net, der fokuserer på erhvervs- og engrosmarkederne i Sverige, Norge og Finland. Fra 2008 til 2009 øgede TDC Nordic sine markedsandele ved hjælp af teknisk avancerede telekommunikationsløsninger samt kundeservice af høj kvalitet. TDC Nordic har nu en stærk position på markedet for IP-VPN, der opererer med høje dækningsgrader, samt kapacitet. TDC Nordic udbyder fastnettelefoni og internet og netværk samt mobiltelefoni til erhvervskunder i Sverige, Norge og Finland. TDC Nordic udbyder it-drift og hosting gennem TDC Hosting til kunder i Danmark, Sverige og Finland.

TDC Nordics omsætning udgjorde i 2009 DKK 3.515 mio. og havde ved udgangen af året 0,2 mio. kunder. TDC Sverige tegnede sig for 48 % af TDC Nordics omsætning i 20091, TDC Norge genererede 24 %, TDC Finland 19 % og TDC Hosting 9 %2. Ultimo 2009 havde TDC Nordic 1.437 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Omsætningsfordeling 2009, TDC Nordic
FusionCharts.
 • TDC Sverige
 • TDC Hosting
 • TDC Finland
 • TDC Norge

Omsætningsandelene er beregnet som hver divisions andel af den samlede omsætning i TDC Nordic eksklusive elimineringer.

Strategi

TDC Nordics strategi er at udbyde fastnet- og mobiltjenester via et integreret pan-nordisk net i Sverige, Norge og Finland, systemintegrationstjenester i Sverige og hosting-tjenester til virksomheder og organisationer i alle de nordiske lande. For at opnå dette sigter TDC imod at udbygge sin position som markedsledende i Danmark og positionen som udfordrer i Sverige, Norge og Finland.

TDC Nordic vil udnytte sin avancerede netinfrastruktur, der jævnligt opgraderes, herunder det fiberbaserede transportnet (fiberkabel- og et pan-nordisk SDH-net, som leverer fastnetkapacitet fra punkt-til-punkt), et PSTN/ISDN-net og et IP/ethernet-net. TDC Nordics net dækker primært store og mellemstore byer i Norden. På mobilmarkedet opererer TDC Nordic som tjenesteudbyder via MVNO-aftaler med lokale operatører.

Tjenester og produkter

TDC Sverige

TDC Sverige er en operatør- og systemintegratorforretning, der udbyder totalløsninger inden for telefoni (mobil- og fastnet), data og video til virksomheder og organisationer. TDC Sveriges løsninger hjælper deres kunder med at udvikle deres effektivitet, kunderelationer og forretning. TDC Sverige har 799 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.


Operatør- og integratorforretningerne bidrog med næsten lige store andele til TDC Sveriges samledes omsætning på DKK 1.726 mio. i 2009. I operatørforretningen bidrog datatrafik med 65 % af omsætningen og taletrafik med 34 %.

Den seneste udvikling i TDC Sverige omfatter bl.a.:  

 • I operatørforretningen stiger efterspørgslen efter kombinationsprodukter omfattende fastnet- og mobiltelefonitjenester, og TDC Sverige fokuserer på at opbygge en stærk position som udfordrer. I 2009 steg TDC Sveriges markedsandel inden for IP-VPN-tjenester og kapacitet pga. attraktive produkttilbud og værdiforøgende tjenester.
 • I integratorforretningen er der øget fokus på at udskille salg af hardware fra konsulentopgaver. Konsulentopgaver og softwareapplikationer udgør en stigende andel af systemintegratorprojekterne. TDC Sverige er i gang med at justere sine driftsmodeller til at fokusere mere på konsulentopgaver og applikationer for at øge sin overskudsgrad.

TDC Norge

TDC Norge er en operatørforretning, der udbyder totalløsninger inden for telefoni (mobil- og fastnet) samt datakommunikationstjenester til virksomheder og organisationer.

TDC Norges forretning omfatter primært data- og taletrafik, herunder VoIP, traditionel fastnet- og mobiltelefoni. TDC Norge havde 213 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 2009.


I 2009 udgjorde TDC Norges omsætning DKK 879 mio. Data- (inklusive IP-VPN) og taletrafik bidrog med næsten lige store andele til TDC Norges omsætning i 2009.

Den seneste udvikling i TDC Norge omfatter bl.a.:  

 • Efterspørgslen efter produkter til fast pris inden for mobiltale og mobildata samt præference for integrerede IP-baserede løsninger er steget. TDC Norge sigter mod at udbygge sine markedsandele inden for mobiltale og VoIP-tjenester ved at udnytte sin stærke position inden for dataprodukter og krydssalg af taleprodukter til nuværende kunder.

Ny kunde i TDC: Norsk Tipping
Norsk Tipping tilsluttede sig i september 2009 de 'blue chip'-virksomheder i Norden, der har valgt TDC som deres hovedleverandør af datakommunikationstjenester. TDC Norge har fået til opgave at håndtere Norsk Tippings kommunikation med selskabets 4.000 salgssteder i hele Norge herunder Svalbard. TDC vandt udbuddet af en af de mest eftertragtede IP-VPN-kontrakter i Norge foran fem andre leverandører takket være TDC’s sikre og pålidelige fremtidssikrede totalløsning, der giver god valuta for pengene. Kontrakten løber over fire år med en option på yderligere fire års forlængelse.

Norsk Tipping står for spil og underholdning inden for socialt ansvarlige rammer. Selskabets overskud fordeles til norske sportsgrene, kulturorganisationer og frivillige organisationer. Selskabet har 4.000 salgssteder og 350 medarbejdere.

TDC Finland

TDC Finlands forretningsfokus og produktsortiment ligner TDC Norges. TDC Finlands omsætning udgjorde i 2009 DKK 686 mio., hvoraf data bidrog med 52 % og taletrafik med 42 %.

TDC Finland havde 247 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved udgangen af 2009.

Den seneste udvikling i TDC Finland omfatter bl.a.:  

 • TDC har udnyttet de lave prispunkter på IP-VPN-markedet og succesen med at tilbyde mobiltelefoni til fast pris til store erhvervskunder til at udvikle en aggressiv go-to-market-strategi med en bedre kundesegmentering.
 • Det er TDC Finlands mål at have de bedste high end-mobil-ekstraløsninger til store virksomheder sammen med selvbetjeningsværktøjer såsom kundeerfaringer, kvalitet og nøjagtighed.

TDC Hosting

TDC Hosting omfatter hosting og it-driftsløsninger på det nordiske marked. Løsningerne omfatter hovedsageligt administreret hosting, samhusning og delt hosting.

 • Administrerede hosting-løsninger indebærer skræddersyet it-drift og applikationsstyring. Med en sådan løsning er TDC Hosting helt eller delvist ansvarlig for de individuelle forretningskunders brug af it.
 • Ved hjælp af samhusning sælger TDC Hosting plads og forbindelse i et professionelt datacenter, og overlader det meste af driftsansvaret til kunden.
 • Delt hosting (brandet som Webmore) omfatter definering og salg af standard 'cloud'-baserede it-løsninger såsom domæner, email, serverplads og software.

I 2009 udgjorde TDC Hostings omsætning DKK 330 mio. TDC Hosting er en nordisk forretning med aktiviteter i Danmark, der tegner sig for 83 % af omsætningen, og Sverige og Finland, der tegner sig for henholdsvis 11 % og 6 %. I 2009 udgjorde administreret hosting 62 % af TDC Hostings omsætning.


TDC Hosting havde 175 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved udgangen af 2009.


Den seneste udvikling i TDC Hosting omfatter bl.a.:  

 • TDC Hosting er markedsledende inden for hosting i Danmark på markedet for små og mellemstore virksomheder. I Danmark varierer de mange konkurrenter i markedet fra high end-konkurrenter til konkurrenter, der lancerer online-tjenester på markedet for delt hosting. I Sverige og Finland er TDC Hosting en hurtigt voksende udfordrer med en position som top-5 på hostingmarkedet for små og mellemstore virksomheder.
 1. Sammenlignet med omsætning i alt før elimineringer.
 2. Omsætningsandelene er beregnet som hver divisions andel af den samlede omsætning i TDC Nordic eksklusive elimineringer.