YouSee

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Oversigt

YouSee er den største tv-distributør i Danmark og udbyder kabel-tv, bredbåndstjenester og telefoni. Ved udgangen af 2009 havde YouSee 1,2 mio. kabel-tv-kunder, hvoraf 393.000 også abonnerede på bredbånd og 71.000 på telefoni. YouSees omsætning udgjorde DKK 3.597 mio. ved udgangen af 2009 og antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere var 1.265. A+ blev erhvervet i 2009 og er medtaget i YouSees finansielle tal for 2. halvår 2009.

Omsætningsfordeling 2009, YouSee
FusionCharts.
 • YouSee Clear
 • Øvrige
 • Fastnettelefoni
 • Internettjenester
 • YouSee Plus

Strategi

Det er YouSees strategi at konsolidere selskabets markedsposition ved at tilbyde de bedste tv-programmer og funktionaliteter og uovertrufne bredbåndshastigheder, samt at øge antallet af de tjenester, som YouSees kunder benytter sig af. 2010-12 strategien er centreret om fem kommercielle optimeringsinitiativer: forsvar af kerneaktiviteter, bedste digitaltilbud, udvidet markedsfokusering, styrket bredbåndsposition og et filmunivers.

Tjenester og produkter

YouSee udbyder kabel-tv, fastnet- og mobilbredbånd samt fastnettelefoni gennem et fuldt digitaliseret hybridnet, der omfatter fiber- og koaksialkabler, som næsten er fuldt opgraderet med DOCSIS 3.0.

Tv

YouSee, der har tv som sit kerneforretningsområde, udbyder digital-tv og analogt kabel-tv i tre standardpakker (grund-, mellem- og fuldpakke) til både individuelle og organiserede kunder (bolig- og antenneforeninger), der repræsenterer hhv. 44 % og 56 % af YouSees tv-forretning.

Suppleringsproduktet YouSee Plus omfatter yderligere digital-tv bestående af HD-tv, ekstra tv-programpakker og on demand-tjenester. On demand-tjenester omfatter VoD med filmleje, tv-arkiv med 30 dages foregående udsendelser på udvalgte kanaler, start-forfra, pause og spol tilbage-funktioner. Ultimo 2009 abonnerede 146.000 kunder på YouSee Plus.

Kanalerne i kabel-tv-pakkerne udvælges med henblik på kundepræferencer.

 • Grundpakken, der modtages af 207.000 kunder, indeholder primært gratis kanaler fra de statsejede tv-selskaber i Danmark og i de omgrænsende lande.
 • Mellempakken, der modtages af 130.000 kunder, indeholder nogle af de mest populære betalingskanaler (hovedsageligt danske) ud over kanalerne fra grundpakken.
 • Fuldpakken omfatter mere end 19 yderligere danske og udenlandske kanaler, og 647.000 kunder modtager denne pakke.
 • Nogle organiserede kunder, dvs. store antenneforeninger, som repræsenterer yderligere 153.000 husstande modtager individuelt tilpassede programpakker fra YouSee. YouSees dattervirksomheder bidrager yderligere med 16.000 kunder.

YouSee er den største tv-distributør i Danmark med en markedsandel på 68 % af koaksial TV-markedet. YouSees kabel-tv-net kan leveres til 1,4 mio. danske husstande og har en penetration på 81 %.

Den seneste udvikling i YouSees tv-tjenester omfatter bl.a.:

 • TDC’s (inklusive Privats og TDC Erhvervs kunder) markedsandel inden for betalings-tv udgjorde 54 % ultimo 2009, hvilket er en stigning på 3 procentpoint sammenlignet med ultimo 2008.
 • TDC’s erhvervelse af DONG Energys fibernet i København og Nordsjælland giver YouSee en unik mulighed for at tilbyde kabel-tv til mere end 100.000 husstande i områder, som YouSee p.t. ikke dækker.
 

Gratis digital-tv til YouSees kunder
For yderligere at positionere sig som den førende udbyder af betalings-tv, fjernede YouSee i september 2009 krypteringen af de 39 tv-kanaler i deres tre pakker. Det skete en måned før slukningen af analogt terrestrisk tv i Danmark den 1. november 2009. Næsten alle YouSees kabel-tv-kunder havde således adgang til digital og analoge ikke-krypterede kanaler i deres tv-pakker1. Modsat de fleste andre tv-udbydere tilbyder YouSee ’multiroom’ uden set top-boks og uden yderligere beregning.

Internettjenester

YouSees bredbåndsprodukter er baseret på et fastpriskoncept, hvor kunden faktureres en fast månedlig abonnementspris med ubegrænset upload og download.

YouSee have 393.000 bredbåndskunder (inklusive A+) og 2.000 mobilbredbåndskunder ved udgangen af 2009.

Den seneste udvikling i YouSees internettjenester omfatter bl.a.:

 • I 2009 var minimumhastigheden for bredbånd til YouSees kunder på 4 Mbit/s. Den 15. maj 2009 lancerede YouSee downstream-hastigheder for bredbånd på 50 Mbit/s, og i 1. kvartal 2010 vil alle husstande, der kan tilsluttes YouSees net, have mulighed for at modtage bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s.
 • I 2009 steg YouSees penetration blandt deres kabel-tv-kunder fra 29 % til 34 %.

Fastnettelefoni

YouSee tilbyder VoIP med quality of service, som sikrer et ensartet samtaleflow svarende til kvaliteten i det traditionelle telefonnet. Produktet er et kombineret prepaid-produkt til fast pris og et forbrugsbaseret produkt.

Ved udgangen af 2009 havde YouSee 9.000 PSTN/ISDN-kunder og 62.000 VoIP-kunder. Antallet af YouSees fastnetkunder er stigende.

Kabel-tv-nettet

YouSee har et 100 % digitaliseret net, der drives fra en hovedcentral i København, der distribuerer signaler til alle kunder i nettet. P.t. dækker YouSees net 55 % af alle danske husstande.

Hovedcentralen fungerer også som basis for TDC’s HomeTrio og mobil-tv og forsyner kabelmodemmer og leverer netstyring med henblik på udbud af IP-produkter. Tv sendes digitalt via TDC’s danske transportnet til 32 fordelingspunkter, hvorfra de digitale video-streams distribueres via hybridnettet (HFC) til kunderne. For at kunne modtage disse digitaltjenester skal kunden have en set top-boks eller et tv med integreret digital kabelmodtager. Den sidste del af hybridnettet ejes i mange tilfælde af ejere af boligejendomme eller organiserede kunder.

Tjenesterne via højhastighedsbredbånd termineres og leveres til TDC’s IP-kernenet fra de samme 32 fordelingspunkter. Hybridnettet, der ejes af YouSee, er næsten fuldstændig returvejsopgraderet. Omkring to tredjedele af de kundeejede net er blevet opgraderet af YouSee. Hybridnettet har en digital kapacitet på op til 5 Gbit/s, hvoraf p.t. 1,0 Gbit/s anvendes til digital-tv, 0,5 Gbit/s anvendes til tv-on-demand og video-on-demand og 0,5 Gbit/s til DOCSIS. Næsten alle modemmer er DOCSIS 2.0 kompatible. YouSee har udrullet den yderligere downstream-kapacitet, der er nødvendig til DOCSIS 3.0. Siden 1. december 2009 har DOCSIS 3.0-modemmer været standard for nye kunder. YouSee har i 2009 udvidet sin upstream-kapacitet ved at udnytte hele frekvensspektret op til 65 MHz. YouSee vil således kunne tilbyde slutbrugerne højhastighedsdatatjenester på op til 100 Mbit/s.

 1. Det eneste, der kræves er, at kunderne har et tv med indbygget digital modtager.