Aktiver

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport
Aktiver DKK mio.
    Note 2009  2008  2007 
Anlægsaktiver            
Immaterielle aktiver 13  49.550  53.361  55.365 
Materielle aktiver 14  19.998  22.396  21.227 
Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder 15  168  171  5.897 
Værdipapirer og andre kapitalandele   
Udskudte skatteaktiver 10  52  65  125 
Pensionsaktiver 26  7.606  7.030  5.270 
Tilgodehavender 16  231  96  95 
Afledte finansielle instrumenter 25  11  39 
Periodeafgrænsningsposter 17  243  211  147 
Anlægsaktiver i alt    77.855  83.350  88.172 
              
Omsætningsaktiver            
Varebeholdninger 18  323  489  641 
Tilgodehavender 16  6.758  8.282  7.575 
Tilgodehavende skat 10  14 
Afledte finansielle instrumenter 25  49  372  781 
Periodeafgrænsningsposter 17  673  785  665 
Likvide beholdninger 19  763  6.718  8.297 
Omsætningsaktiver i alt    8.568  16.655  17.973 
              
Aktiver i alt    86.423  100.005  106.145