Egenkapital og forpligtelser

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport
Egenkapital og forpligtelser DKK mio.
    Note 2009  2008  2007 
Egenkapital            
Aktiekapital 20  992  992  992 
Reserve for valutakursregulering    (644) (1.295) 263 
Overført resultat    26.730  29.887  30.130 
Foreslået udbytte    2.035  636 
Aktionærernes andel af egenkapitalen    27.078  31.619  32.021 
Minoritetsinteresser    61  189 
Egenkapital i alt    27.078  31.680  32.210 
              
Langfristede forpligtelser            
Udskudte skatteforpligtelser 10  7.313  7.430  7.666 
Hensatte forpligtelser 23  1.519  1.355  1.275 
Pensionsforpligtelser 26  244  365  296 
Lån 21  30.611  37.037  45.667 
Afledte finansielle instrumenter 25  23  141 
Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 22  1.245  1.350  956 
Langfristede forpligtelser i alt    40.932  47.560  56.001 
              
Kortfristede forpligtelser            
Lån 21  3.787  4.713  4.146 
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 24  8.004  8.691  8.080 
Skyldig selskabsskat 10  1.270  820  1.856 
Afledte finansielle instrumenter 25  1.205  2.007  312 
Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 22  3.183  3.449  2.953 
Hensatte forpligtelser 23  964  1.085  587 
Kortfristede forpligtelser i alt    18.413  20.765  17.934 
              
Forpligtelser i alt    59.345  68.325  73.935 
              
Egenkapital og forpligtelser i alt    86.423  100.005  106.145