Koncernegenkapitalopgørelse

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport
Koncernegenkapitalopgørelse DKK mio.
    Aktionærernes andel af egenkapitalen  Minoritets-  interesser  I alt
    Aktiekapital  Reserve for valutakurs-regulering  Overført  resultat  Foreslået  udbytte  I alt      
                       
Egenkapital pr. 1. januar 2007 992  535  26.002  866  28.395  396  28.791 
                       
Effekt af ændring af regnskabspraksis   275    279  279 
Egenkapital pr. 1. januar, efter ændring af regnskabspraksis 992  539  26.277  866  28.674  396  29.070 
 
Totalindkomst i alt   (276) 3.900  636  4.260  (341) 3.919 
Udbetalt udbytte     (866) (866)   (866)
Udvandingsgevinst vedrørende dattervirksomheder     19    19  64  83 
Overkurs, minoritetsinteresser     (66)   (66) 66 
Tilgang ved køb af dattervirksomheder          
Årets nedbringelser, minoritetsinteresser           (1) (1)
Egenkapital pr. 31. december 2007 992  263  30.130  636  32.021  189  32.210 
                       
Totalindkomst i alt   (1.558) (457) 2.035  20  (128) (108)
Udbetalt udbytte     (636) (636)   (636)
Udbytte af egne aktier      
Kapitalindskud   213  213    213 
Egenkapital pr. 31. december 2008 992  (1.295) 29.887  2.035  31.619  61  31.680 
                    
Totalindkomst i alt   651  2.868  3.519  (61) 3.458 
Udbetalt udbytte     (6.036) (2.035) (8.071)   (8.071)
Udbytte af egne aktier     11  11    11 
Egenkapital pr. 31. december 2009 992  (644) 26.730  27.078  27.078 
 
Udbetalt udbytte udgjorde i 2009, 2008 og 2007 henholdsvis DKK 39,25 pr. aktie, DKK 3,60 pr. aktie og DKK 3,50 pr. aktie. På den ordinære generalforsamling 4. marts 2010 vil der ikke blive foreslået noget udbytte.