Koncerntotalindkomstopgørelse

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport
Koncerntotalindkomstopgørelse DKK mio.
      2009  2008  2007 
              
Årets resultat    2.383  557  3.632 
              
Valutakursregulering, udenlandske virksomheder    460  90  (915)
Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder    (2.304) 769 
Tilbageførsel af valutakursreguleringer af udenlandske virksomheder    171  103  14 
Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger    588  1.166  793 
Skat af anden totalindkomst    (144) 280  (374)
Anden totalindkomst i alt    1.075  (665) 287 
              
Totalindkomst i alt    3.458  (108) 3.919 
              
Fordeles således:            
Aktionærer i moderselskabet    3.519  20  4.260 
Minoritetsinteresser    (61) (128) (341)
I alt    3.458  (108) 3.919