Aktiver

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport
Aktiver DKK mio.
    Note 2009  2008  2007 
Anlægsaktiver            
Immaterielle aktiver 11  29.171  30.565  31.906 
Materielle aktiver 12  12.177  11.572  11.116 
Kapitalandele i dattervirksomheder 13  25,4  30.505  31.985 
Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder 14  32  32  5.604 
Værdipapirer og andre kapitalandele   
Pensionsaktiver 15  7.606  7,03  5,27 
Tilgodehavender 16  223  102  132 
Afledte finansielle instrumenter 25  28 
Periodeafgrænsningsposter 17  230  193  122 
Anlægsaktiver i alt    74.846  80.007  86.169 
              
Omsætningsaktiver            
Varebeholdninger 18  125  159  277 
Tilgodehavender 16  6,2  7.611  5.623 
Afledte finansielle instrumenter 25  49  365  776 
Periodeafgrænsningsposter 17  311  407  317 
Likvide beholdninger 19  100  6,36  7.887 
Omsætningsaktiver i alt    6.785  14.902  14,88 
              
Aktiver i alt    81.631  94.909  101.049