Egenkapital og forpligtelser

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport
Egenkapital og forpligtelser DKK mio.
    Note 2009  2008  2007 
Egenkapital            
Aktiekapital 20  992  992  992 
Reserve for valutakursregulering    (405) (405) 1.323 
Overført resultat    29.025  30.845  29.204 
Foreslået udbytte    2.035  636 
Egenkapital i alt    29.612  33.467  32.155 
              
Langfristede forpligtelser            
Udskudte skatteforpligtelser 10  6.222  6.089  6.345 
Hensatte forpligtelser 23  935  793  650 
Lån 21  30.306  31.901  41,26 
Gæld til tilknyttede virksomheder    4.332 
Periodeafgrænsningsposter 22  905  949  771 
Langfristede forpligtelser i alt    38.368  39.732  53.358 
              
Kortfristede forpligtelser            
Lån 21  3,72  4.303  3.907 
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 24  4.185  5.024  4.423 
Skyldig selskabsskat 10  1.033  615  1.849 
Gæld til tilknyttede virksomheder    1.105  7.322  3,47 
Afledte finansielle instrumenter 25  1.205  1.945  187 
Periodeafgrænsningsposter 22  1.829  1.845  1,33 
Hensatte forpligtelser 23  574  656  370 
Kortfristede forpligtelser i alt    13.651  21,71  15.536 
              
Forpligtelser i alt    52.019  61.442  68.894 
              
Egenkapital og forpligtelser i alt    81.631  94.909  101.049