Moderselskabets egenkapitalopgørelse

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport
Moderselskabets egenkapitalopgørelse DKK mio.
    Aktiekapital  Reserve for valutakurs-regulering  Overført resultat  Foreslået udbytte  I alt
                 
Egenkapital pr. 1. januar 2008 992  1.136  6.982  714  9.824 
                 
Effekten af fusionen mellem TDC A/S og Nordic Telephone Company ApS   187  21,34  (78) 21.449 
Effekt af ændring af regnskabspraksis   882  882 
Egenkapital pr. 1. januar, efter fusion og ændring af regnskabspraksis 992  1.323  29.204  636  32.155 
 
Totalindkomst i alt   (1.728) 1.427  2.035  1.734 
Kapitalindskud   213  213 
Udbetalt udbytte     (636) (636)
Udbytte af egne aktier    
Egenkapital pr. 31. december 2008 992  (405) 30.845  2.035  33.467 
                 
Totalindkomst i alt   4.205  4.205 
Udbetalt udbytte     (6.036) (2.035) (8.071)
Udbytte af egne aktier     11  11 
Egenkapital pr. 31. december 2009 992  (405) 29.025  29.612 
 
Udbetalt udbytte udgjorde i 2009 og 2008 henholdsvis DKK 39,25 pr. aktie og DKK 3,60 pr. aktie. På den ordinære generalforsamling den 4. marts 2010 vil der ikke blive foreslået noget udbytte.