Moderselskabets resultatopgørelse

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Moderselskabets resultatopgørelse DKK mio.
    Note 2009  2008 
           
 Omsætning 4  18.718  19.534 
           
 Transmissionsomkostninger og vareforbrug    (3.337) (3.864)
 Andre eksterne omkostninger    (4.043) (4.291)
 Personaleomkostninger 5  (2,79) (3.314)
 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv.    (10,17) (11.469)
           
 Andre indtægter og omkostninger 6  289  580 
 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    8.837  8.645 
           
 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse    (3.558) (3.638)
 Resultat af primær drift før særlige poster    5.279  5.007 
           
 Særlige poster 7  (1.117) (2.248)
 Resultat før finansielle poster og skat    4.162  2.759 
           
 Dagsværdireguleringer    (222) (740)
 Valutakursreguleringer    (316) 825 
 Finansielle indtægter 8  3,72  4.938 
 Finansielle omkostninger 9  (2.722) (4.818)
 Finansielle poster    460  205 
           
 Resultat før skat    4.622  2.964 
           
 Skat af årets resultat 10  (768) (471)
 Årets resultat    3.854  2.493