Moderselskabets totalindkomstopgørelse

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport
Moderselskabets totalindkomstopgørelse DKK mio.
      2009  2008 
           
Årets resultat    3.854  2.493 
           
Valutakursreguleringer af finansielle instrumenter    (2.304)
Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger    468  1.292 
Skat af anden totalindkomst    (117) 253 
Anden totalindkomst    351  (759)
           
Totalindkomst i alt    4.205  1.734