Sitemap

   
  Forside    
   
  Finansielt tilbageblik
    Udtalelse fra den administrerende direktør
    Årets hovedbegivenheder
        Udvalgte hoved- og nøgletal
        Væsentlige koncernbegivenheder
    TDC — kort fortalt
    TDC’s udvikling siden 2005
    Udvalgte hoved- og nøgletal
    Forventninger
        Forventninger 2010
        Forventninger 2009
    Regnskabsberetning
        TDC Koncernen
        Privat
        TDC Erhverv
        TDC Nordic
        Operations & Wholesale
        YouSee
        Sunrise
    Risikostyring
        Styring af operationelle risici
        Finansiel styring og markedsrisici
     
   
  Forretningsaktiviteter
    Kunder
    TDC Koncernen
        Privat
        TDC Erhverv
        TDC Nordic
        Operations & Wholesale
        YouSee
        Sunrise
    Medarbejdere
    Risikofaktorer
        Danske forretningsaktiviteter
        Internationale forretningsaktiviteter
        Finansielle og skattemæssige risici
        Andre risici
     
   
  CSR
    TDC's samfundsansvar
     
   
  Regnskab
    Koncernregnskab
        Koncernresultatopgørelse
        Koncerntotalindkomstopgørelse
        Aktiver
        Egenkapital og forpligtelser
        Koncernpengestrømsopgørelse
        Koncernegenkapitalopgørelse
        Noter
    Regnskab for moderselskabet
        Moderselskabets resultatopgørelse
        Moderselskabets totalindkomstopgørelse
        Aktiver
        Egenkapital og forpligtelser
        Moderselskabets pengestrømsopgørelse
        Moderselskabets egenkapitalopgørelse
        Noter
    Ledelsespåtegning
    Den uafhængige revisors påtegning
     
   
  God selskabsledelse
    God selskabsledelse
    Safe Harbor-erklæring
    Ledelsen
        Direktion
        Bestyrelsen
    Aktionærinformation
     
   
  Service
    Ordliste og definitioner